Τράπεζες

Attica Bank: Προχωρά στην επόμενη μέρα με ΑΜΚ 490 εκατ. ευρώ

Ελένη Βρεττού, CEO Attica Bank

Ελένη Βρεττού, CEO Attica Bank


Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 490 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει  η Attica Bank μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως ανακοίνωσε λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα η διοίκηση της τράπεζας των μηχανικών.

Η τράπεζα δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου στις 23.34 το βράδυ της Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου, και εμφάνισε  ζημιές 29,82εκατ ευρώ.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων NPE διαμορφώθηκε στο 67,6%.

Και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας Ομίλου CET1 6,4% και CAD 9,94% με τη διοίκηση να σημειώνει πως οι  διαδικασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των βασικών μετόχων της Τράπεζας (ΤΜΕΔΕ, Rinoa LTD – Ellington SolutionsS.A. και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).

Στην ανακοίνωση της τράπεζας σημειώνεται πως:

Στο τρέχον περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από σύνθετες και πρωτοφανείς προκλήσεις, η Τράπεζα έχει την στήριξη των βασικών της μετόχων ΤΜΕΔΕ, Rinoa LTD – Ellington Solutions S.A. και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ειδικότερα, με βάση το από 30.9.22 εγκεκριμένο πλάνο κεφαλαιακών ενεργειών, καθώς και το εγκεκριμένο κατά την ως άνω ημερομηνία επιχειρηματικό σχέδιο, η Attica Bank, επιταχύνει τις ενέργειες λειτουργικού και επιχειρηματικού μετασχηματισμού της. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω βασικοί μέτοχοι της Attica Bank, συμφώνησαν στην ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας, με συνολικό ποσό €490 εκατ., εκ των οποίων ποσό €459 εκατ. θα καλυφθεί από τους ίδιους. Πιο συγκεκριμένα, ποσό ύψους €300 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για επιπρόσθετες προβλέψεις απομείωσης του συνόλου των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ της Τράπεζας, ενώ το ποσό που θα υπολείπεται από το συνολικό ποσό ενίσχυσης, θα διατεθεί με σκοπό την διαχείριση των ΜΕΑ και την αναδιάρθρωση της Τράπεζας, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικά κερδοφόρος έως το τέλος του 2024.

Το 2022 θα αποτελέσει το έτος κατά το οποίο τίθενται τα θεμέλια για την επιστροφή στην κερδοφορία της Attica Bank μέσω της αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €490 εκατ. και της υλοποίησης του νέου επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί η εξυγίανση του Ισολογισμού και επιπλέον απελευθέρωση εποπτικών κεφαλαίων, τα οποία θα διοχετευτούν για την βελτιστοποίηση όλων των βασικών λειτουργικών γραμμών, με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία και την προετοιμασία της Attica Bank, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε απρόσμενη μακροοικονομική πρόκληση στο άμεσο μέλλον.

Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025, το οποίο περιλαμβάνει τις προσήκουσες ενέργειες ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων και το οποίο υποστηρίζεται από την έγγραφη συμφωνία των μετόχων για το ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου €490 εκατ., εντός του 2022. Το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις μετασχηματισμού, έχει εγκριθεί από τα εσωτερικά όργανα της Τράπεζας και θα υποβληθεί άμεσα στις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σκοπός της Διοίκησης μέσω του νέου επιχειρηματικό σχεδίου της Τράπεζας για την περίοδο 2022-2025 είναι να δοθεί πλέον έμφαση στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια, με επίκεντρο τη χρηματοδότηση, ενίσχυση και παροχή συνολικών τραπεζικών λύσεων στην πραγματική οικονομία, έχοντας ως στόχο την επιστροφή της Τράπεζας σε κερδοφορία το 2025.

Διαβάστε επίσης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: «Λευκός καπνός» για την Attica Bank- Στα 490 εκατ. η ΑΜΚ, τι θα βάλουν ΤΧΣ και Ellington-ΤΜΕΔΕΣΧΟΛΙΑ