Τράπεζες

«Κόκκινα» δάνεια: Οι τέσσερις προτάσεις των τραπεζών στους δανειολήπτες


Με τέσσερις προτάσεις σκοπεύουν να διαχειριστούν οι τράπεζες το τεράστιο ζήτημα με τα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά τα stress test των ελληνικών τραπεζών ανέρχονται σε 107 δισ. ευρώ. Αναλυτικά, σύμφωνα με το «Έθνος», οι τέσσερις ρυθμίσεις που θα προτείνουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες με «κόκκινα» δάνεια είναι:

1. Ανταλλαγή του ακινήτου που είναι υποθηκευμένο με άλλο ακίνητο μικρότερης αξίας.

2. Σπάσιμο του δανείου σε δύο μέρη, όπου το ένα τμήμα θα εξυπηρετείται κανονικά και το υπόλοιπο θα «παγώνει» για διάστημα που θα συμφωνηθεί μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη.

3. Επιμήκυνση της διάρκειας και πέραν του προσδόκιμου ορίου ζωής του δανειολήπτη με μεταφορά βαρών στους εγγυητές – κληρονόμους.

4. Μεταφορά της κυριότητας του ακινήτου στην τράπεζα και ο δανειολήπτης θα μένει στο σπίτι του πληρώνοντας ενοίκιο, το οποίο θα καθορίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν σήμερα στην αγορά.

Το χρονοδιάγραμμα και το ακριβές ποσοστό που κάθε τράπεζα θα πρέπει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο των «κόκκινων» δανείων αναμένεται να καθοριστεί έως το τέλος Φεβρουαρίου από την Τράπεζα της Ελλάδος μαζί με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αυτό, σημαίνει ότι κάθε τράπεζα θα έχει ανά μήνα συγκεκριμένο ποσοτικό στόχο για να ανακτήσει στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρησιακά δάνεια. Παράλληλα η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογεί την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να αντιμετωπίσουν την κάθε κατηγορία μη εξυπηρετούμενων δανείων και να «πιάσουν τους στόχους».ΣΧΟΛΙΑ