Τράπεζες

Αποκλειστικό: Τι καταγράφουν τα πλάνα που έστειλαν στον SSM οι ελληνικές τράπεζες

καραβιας-φωκιων-βασιλης-ψαλτης-παυλος-μυλωνας-χρηστος-μεγαλου

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς


Καμπανάκι χτυπάει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για τα NPEs (Non-performing exposures) στην Ευρώπη, καθώς οι πρώτες ενδείξεις ενίσχυσης αυτών στους κλάδους που υπέστησαν προβλήματα από την πανδημία ήδη καταγράφονται με βάση στοιχεία του τελευταίου τριμήνου του 2020.

Εξελίσσονται σε δάνεια του σταδίου ΙΙ πολλές χορηγήσεις που βρίσκονται ακόμη σε μορατόρια. Τουρισμός, εστίαση, ψυχαγωγία βρίσκονται στην κορυφή του προβλήματος. Διαπιστώσεις αναμενόμενες, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν καταγραφεί μέχρι τώρα. Όσα καταγράφει η Αρχή αποτυπώνουν την τραπεζική αλήθεια και για την Ελλάδα.

Τα παραπάνω στοιχεία μαζί με την επίμονα χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών και το υψηλό κόστος κεφαλαίου θα οδηγήσουν αργά ή γρήγορα πολλά ευρωπαϊκά ιδρύματα σε αναζήτηση κεφαλαίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Γιατί πιέστηκαν χθες οι μετοχές των τραπεζών

Αυτή η πραγματικότητα πιέζει τις τιμές των τραπεζικών μετοχών.

Σε ό,τι αφορά το Ελληνικό Χρηματιστήριο, αυτό δε βιώνει μια διαφορετική πραγματικότητα.

Η αύξηση της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται μπροστά μας, όμως το τραπεζικό ταμπλό μαρτυρά πως ίσως η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα είναι τελικώς η μόνη που θα αναζητήσει κεφάλαια.

Την ίδια στιγμή -χθες- οι ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές, κατέθεσαν τα τριετή τους πλάνα για τον περιορισμό των NPEs.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, όπως αυτά παρουσιάστηκαν χθες και αφορούν τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι δείκτες κεφαλαίου και ρευστότητας αυξήθηκαν περαιτέρω από τρίμηνο σε τρίμηνο.

Ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) μειώθηκαν κατά μέσο όρο, ο δείκτης NPL δείχνει τα πρώτα σημάδια επιδείνωσης  σε τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την κρίση COVID-19.

Το μερίδιο των δανείων του σταδίου ΙΙ αυξήθηκε γενικά.

Η άνοδος ήταν ιδιαίτερα έντονη για τα δάνεια που εξακολουθούν να υφίστανται μορατόρια.

Αυτά είναι και τα δάνεια που οι τράπεζες τα περνούν σταδιακά σε δάνεια του του σταδίου ΙΙ ενώ μέχρι πρότινος εμφανίζονταν ενήμερα.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών  δημοσίευσε σήμερα τον Πίνακα Ελέγχου Κινδύνων για το τελευταίο τρίμηνο του 2020 με βάση τα στοιχεία που είχαν αποστείλει οι ευρωπαϊκές τράπεζες στο τέλος του Ιανουαρίου.

Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των δεικτών κεφαλαίου, συρρίκνωση του δείκτη NPL και απόδοση των ιδίων κεφαλαίων σημαντικά κάτω από το κόστος των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.

Ωστόσο εκτός από την ποιότητα ενεργητικού και της κερδοφορίας  οι λειτουργικοί κίνδυνοι παραμένουν ένας βασικός παράγοντας ανησυχίας για τις αρχές.

Βελτίωση κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά δεν αρκεί

Οι δείκτες κεφαλαίου συνέχισαν να βελτιώνονται το 4ο τρίμηνο, λόγω της αύξησης του κεφαλαίου, το οποίο υπεραντιστάθμισε την ελαφρά αύξηση του σταθμισμένου κινδύνου ενεργητικού.

Ο δείκτης  CET1 έφτασε σε ένα νέο υψηλό όλων των εποχών του 15,5%, αυξημένο κατά 40 μονάδες βάσης  σε επίπεδο τριμήνου.

Ο δείκτης μόχλευσης αυξήθηκε σε 5,8% από 5,5% το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό υποστηρίχθηκε από την αύξηση του κεφαλαίου, αλλά και από τη μείωση του συνολικού ενεργητικού.

Οι βελτιωμένοι δείκτες αποδίδονται στην κεφαλαιακή χαλάρωση.

Ο  δείκτης NPL μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης σε 2,6%. Η μείωση οφείλεται στη συρρίκνωση των κόκκινων δανείων, η οποία υπερέβαινε τη μείωση των δανείων και των προκαταβολών.

Οι δείκτες NPL μειώθηκαν τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Ωστόσο ενώ ο δείκτης NPL βελτιώθηκε για τους περισσότερους οικονομικούς τομείς, επιδεινώθηκε για τις υπηρεσίες  τουρισμού και τροφίμων (από 7,8% σε 8,5%  σε τριμηνιαία βάση ) τις τέχνες και την ψυχαγωγία (από 6,7% σε 7,3%).

Το μερίδιο των δανείων του σταδίου ΙΙ έφτασε το 9,1% το 4ο τρίμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 110 μονάδες βάσης.

Τα δάνεια στο πλαίσιο των επιλέξιμων μορατόριων της EBA σχεδόν μειώθηκαν κατά το ήμισυ το τρίμηνο.

Μειώθηκαν από περίπου 590 δισεκατομμύρια ευρώ το 3ο τρίμηνο σε περίπου 320 δισεκατομμύρια ευρώ το τελευταίο τρίμηνο. Η μείωση ήταν πιο έντονη για τα ανοίγματα  των μη χρηματοοικονομικών εταιριών παρά για τα δάνεια προς τα νοικοκυριά.

Το μερίδιο όμως  των δανείων του σταδίου ΙΙ υπό μορατόρια (26,4%) είναι υψηλότερο από εκείνο για τα δάνεια των οποίων τα μορατόρια έληξαν (20,1%) και σχεδόν τριπλάσιο του δείκτη για τα συνολικά δάνεια (9,1%).

Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι τα δάνεια, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε μορατόρια, θα μπορούσαν να είναι εκείνα με υψηλότερο κίνδυνο.

Η κερδοφορία των τραπεζών  παρέμεινε έντονα συγκρατημένη

Η πίεση στην κερδοφορία αναμένεται να παραμείνει μεγάλη.

Η επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και η αβεβαιότητα σχετικά με την ανάκαμψη ενδέχεται να διατηρήσουν το κόστος κινδύνου αυξημένο, ενώ ο έντονος ανταγωνισμός συνεχίζει να προσθέτει πίεση στα καθαρά περιθώρια τόκων και στα έσοδα από τέλη.

Η θέση ρευστότητας των τραπεζών βελτιώθηκε περαιτέρω. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) έφτασε το 173,1% το  τέταρτο τρίμηνο του 2020 έναντι 171,2% το Q3.

Οι ελληνικές τράπεζες έφεραν το πρόβλημα μπροστά. Προτείνουν τη λύση

Οι ελληνικές τράπεζες πάντως αντιμετωπίζουν με πολύ ισχυρό δυναμισμό τη μείωση των κόκκινων δανείων τους φέρνοντας τα σχέδιά τους όλο και πιο μπροστά και έχοντας επιτύχει περίπου το ακατόρθωτο.

Ο σχεδιασμός της Eurobank ΕΥΡΩΒ -1,98% 0,99  μιλά για επίπεδα NPLs στο  5% ως το τέλος του 2022.

Στόχος της Εθνικής ΕΤΕ -1,82% 3,23 είναι να μειώσει τα NPEs στα 1,8 δισ. ευρώ (1,6 δισ. στην Ελλάδα) στο τέλος του 2022, διαμορφώνοντας το NPE ratio στο 6%.

H μεγάλη όμως έκπληξη για τις συστημικές τράπεζες ήρθε από την Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -2,03% 1,45.

Έτσι λοιπόν η τράπεζα επιχειρεί να επιτύχει μονοψήφιο δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες και χαμηλότερα από 3%

Σε ότι αφορά την Alpha Bank ΑΛΦΑ -1,54% 1,28 αυτή  παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της για περαιτέρω περιορισμό των ΜΕΑ σε ποσοστό κάτω από 10%, μέχρι το τέλος του 2022.

Είναι τουλάχιστον σαφές πως η παραπάνω εξέλιξη θα οδηγήσει σε έναν αγώνα δρόμου τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου αυτά να αναζητήσουν κεφάλαια.

Επομένως μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα εκτιμάται πως τόσο σε επίπεδο ελληνικών τραπεζών όσο και σε αντίστοιχο ευρωπαϊκό οι κεφαλαιαγορές  θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια ισχυρή κεφαλαιακή ζήτηση για τον κλάδο που θα διαμορφώσει και τις αντίστοιχες κεφαλαιακές συνθήκες.ΣΧΟΛΙΑ