Τράπεζες

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του project Hermes στην Fortress

O CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης

O CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης


Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του μεικτού χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Project Hermes) ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη, σε συνέχεια της από 5.5.2023 σχετικής Ανακοίνωσης, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., μητρική εταιρεία της Alpha Τράπεζα Α.Ε., ανακοινώνει ότι στις 25.5.2023 η Alpha Τράπεζα A.E. ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση μεικτού χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (το «Χαρτοφυλάκιο Hermes»), συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 0,65 δισ. περίπου, ως εξής:

Α) προς τις οντότητες Saturn Financial Investor Designated Activity Company και Pluto Financial Investor Designated Activity Company, οι οποίες χρηματοδοτούνται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Credit Corp. (το «Τμήμα Α του Χαρτοφυλακίου Hermes»),

Β) προς την οντότητα Hermes Acquisitions B Designated Activity Company, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Davidson Kempner Capital Management και από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Credit Corp. (το «Τμήμα Β του Χαρτοφυλακίου Hermes»).ΣΧΟΛΙΑ