Τράπεζες

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Neptune στην Poseidon Financial

  • NewsRoom

Alpha Bank


Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου Neptune προς την εταιρεία Poseidon Financial Investor DAC ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Alpha Bank πρόκειται για χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 1,1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Alpha Bank αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια της από 1.7.2020 σχετικής Ανακοίνωσης, η Alpha Bank A.E. ανακοινώνει ότι στις 17.7.2020 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία («Χαρτοφυλάκιο Neptune»), συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 1,1 δισ., προς την εταιρεία Poseidon Financial Investor DAC, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC.


ΣΧΟΛΙΑ