Top Stories

Με προσωπικό που θα καλύπτει το 1/3 του όγκου δουλειάς οι απεργίες στο Δημόσιο

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Αλλάζει άρδην ο τρόπος προκήρυξης απεργίας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε τομείς ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά μετά το Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews.gr, στη διάταξη που προωθείται στο σχέδιο νόμου, προβλέπεται ότι για την πραγματοποίηση κινητοποίησης σε δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας απαιτείται πλέον πέρα από το προσωπικό ασφαλείας και Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας, τα οποία οφείλουν να ορίσουν οι ίδιοι οι συνδικαλιστές.

Πρόκειται για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, στις οποίες η πραγματοποίηση απεργίας δύναται να οδηγήσει σε πρόκληση κινδύνου απειλής για τη ζωή, την ασφάλεια ή την υγεία του συνόλου ή τμήματος του πληθυσμού.

Οι στοιχειώδεις αυτές ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτονται κατά την διάρκεια της απεργίας, ορίζονται ως τουλάχιστον το ένα τρίτο (⅓) της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας, ανάλογα με τους κινδύνους που προκύπτουν για τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια της απεργίας το συνδικαλιστικό όργανο που κηρύσσει την απεργία έχει την υποχρέωση να διαθέσει προσωπικό ασφαλείας για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Έτσι το συνδικαλιστικό όργανο ορίζει εγγράφως τα ονόματα των εργαζομένων που θα είναι προσωπικό ασφαλείας και εφόσον απαιτείται και το προσωπικό στοιχειώδους λειτουργίας. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η κήρυξη απεργίας, εάν δεν έχει καθοριστεί το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό στοιχειώδους λειτουργίας, εφόσον απαιτείται, και δεν έχει τεθεί στη διάθεσή του εργοδότη.

Επίσης για την διεξαγωγή της απεργίας και των στάσεων εργασίας απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη ή του συνδικαλιστικού οργάνου 24 ώρες τουλάχιστον πριν την πραγματοποίηση της. Η προειδοποίηση πρέπει να είναι έγγραφη όπου περιλαμβάνει την ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της απεργίας, τη μορφή αυτής και τα αιτήματα της απεργίας.

Έτσι θα υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και του εργοδότη. Αντιπροσωπευτική θεωρείται ότι είναι η συνδικαλιστική οργάνωση που έχει ως μέλη τους εργαζόμενους που προέρχονται από όλους τους κλάδους της επιχείρησης.

Αν στην επιχείρηση υπάρχουν περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αντιπροσωπευτικότερη είναι εκείνη που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μελών που ψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες των εργαζομένων που είναι μέλη της.

Ωστόσο, το συνδικαλιστικό όργανο που κηρύσσει την απεργία είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει τους εργαζομένους που δεν συμμετέχουν στην απεργία ώστε να προέρχονται και να αποχωρούν από την εργασία τους ελεύθερα.

Όμως στην περίπτωση που υπάρξει παρεμπόδιση των εργαζομένων που θέλουν να εργαστούν ή κατάληψη των χώρων εργασίας ή των εισόδων τους κατά τη διάρκεια της απεργίας η απεργία μπορεί να διακοπεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο της έδρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κήρυξε την απεργία.

Παράλληλα, στις επιχειρήσεις Δημοσίου χαρακτήρα και κοινής ωφέλειας η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου προστέθηκε με σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου η Τράπεζα της Ελλάδος, η Πολιτική Αεροπορία και κάθε είδους υπηρεσίες και τμήματα υπηρεσιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των μισθών του προσωπικού του.

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, είναι οι εξής:

α) Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα.

β) Διύλισης και διανομής ύδατος.

γ) Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου αερίου.

δ) Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου.

ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδής και
εναποθέσεως απορριμμάτων.

η) Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια.

Διαβάστε επίσης:

Πρωτομαγιά: Πότε θα μεταφερθεί η αργία – Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας

Νέες κατηγορίες αδειών θεσμοθετούνται με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά-Άδεια 14 ημερών και σε πατέρες

Κωστής Χατζηδάκης: Εμείς προστατεύουμε τον εργαζόμενο και την εργασία – Ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταθλητής στα fake news


ΣΧΟΛΙΑ