ψυχική υγεία

Η κοινωνία έχει κουραστεί, η απόγνωση φέρνει βία και η βία με τη σειρά της, βία