• πλαστικό

    Η Audi ετοιμάζει το τεχνολογικό υπόβαθρο για να επιμηκύνει τον κύκλο ζωής σε υλικά όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο,...

    Στην Ελλάδα παράγουμε κάθε χρόνο περίπου 700.000 τόνους πλαστικών σκουπιδιών, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε κάτοικος της χώρας παράγει...