μπουκάλι

ΜΥΘΟΣ: Ξεσφραγίζοντας το μπουκάλι, σημαίνει ότι θα πηγαίνετε στην τουαλέτα όλη τη νύχτα. Το αλκοόλ είναι διουρητικό, γι’ αυτό...