μονοκλωνικό αντίσωμα

Ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει δώσει αισιόδοξα αποτελέσματα σε άλλες ασθένειες πρόκειται να μελετηθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού,...