Μιχάλης Χειμώνας

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Μιχάλης Χειμώνας μιλά για την προστιθέμενη αξία των κλινικών...