Μελίνα Τραυλού

Η Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

«Γεγονός είναι, ότι η ναυτιλία δεν είναι απλά ένας επιχειρηματικός κλάδος. Είναι ένας παγκόσμιος, οικονομικός, στρατηγικός εταίρος», ανέφερε η...