Κύπρος

Βασίλειος Δημητριάδης

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Βασίλης Δημητριάδης, δήλωσε  για το αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του...

Η απαράδεκτη αξίωση της Τουρκίας για λύση ”δύο κρατών” υπονομεύει κάθε προσπάθεια επανέναρξης διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού