Καθαρά Δευτέρα

Πληρωμή για τον ιδιωτικό τομέα την Καθαρά Δευτέρα

H (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της Καθαράς Δευτέρας (φέτος 7 Μαρτίου 2022).

Χωρίς επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα, πλην αυτών που ισχύουν σήμερα, θα περάσει η Καθαρά Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής...