καταστατική μειοψηφία

Να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στη Forthnet πάνω από το όριο της καταστατικής μειοψηφίας, κοντά στο 36%, αποφάσισαν οι τέσσερις πιστώτριες...