εισφορές

Την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί από την υπερφορολόγηση των εισοδημάτων τους και τις απαράδεκτα...

Τις νέες μειωμένες κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλουν για τον Ιανουάριο ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες περιλαμβάνει εγκύκλιος...

Τον επανυπολογισμό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών 900.000 ελεύθερων επαγγελματιών, αυτoαπασχολούμενων και αγροτών ύψους 20 δισ. ευρώ προβλέπει ρύθμιση που...

Οδηγίες για τη διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής εισφορών, οι οποίες καταβλήθηκαν αχρεωστήτως έως 31/12/2016, εξέδωσε ο ΕΦΚΑ