εισφορές

Πότε θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση εισφορών του 2021 για 265.000 παράλληλα απασχολούμενους

Τον Μάρτιο αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το προηγούμενο έτος σε περίπου 265.000 παράλληλα απασχολούμενων...