• Οικονομία

  Ποιοι μισθωτοί με μπλοκάκι θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα εισφορά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες

  Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής e-ΕΦΚΑ

  Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής e-ΕΦΚΑ


  Μικτό μισθό άνω των 1.055 ευρώ το μήνα θα πρέπει να έχουν οι μισθωτοί που ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα (με μπλοκάκι) για να μην καταβάλουν διπλές ασφαλιστικές εισφορές στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο μισθός τους υπολείπεται θα πρέπει να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν την εισφορά (σύνταξης και ασθένειας) της 2ης κατηγορίας των μη μισθωτών.

  Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι εργαζόμενοι με διπλή ιδιότητα (ως μισθωτοί και επαγγελματίες) ανέρχονται σε περίπου 60.000.

  Εφόσον η υπάρχει αρνητική διαφορά, ο υπόχρεος θα καταβάλει το ποσό που αναλογεί μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό της ελάχιστης εισφοράς.

  Φέτος, μετά τη νέα αύξηση των εισφορών λόγω του πληθωρισμού, το ποσό της εισφοράς της 2ης κατηγορίας που καταβάλουν οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες αυξήθηκε στο ποσό των 285,87 ευρώ, από 276,31 ευρώ που ήταν πέρυσι.

  Η εισφορά των 286,87 ευρώ αντιστοιχεί σε μικτές αποδοχές μισθωτού ύψους 1.055 ευρώ και αυτό σημαίνει πως:

  Οι μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση και με μπλοκάκι, οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές από τη μισθωτή εργασία ύψους τουλάχιστον 1.055 ευρώ, δεν θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετη εισφορά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

  Οι μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση και με μπλοκάκι, οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές ως μισθωτοί κάτω από το όριο των 1.055 ευρώ, θα κληθούν να καταβάλουν πρόσθετη εισφορά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες η οποία θα είναι η διαφορά, μέχρι το ελάχιστο όριο των 285,87 ευρώ.

  Τι ισχύει σήμερα

  Σύμφωνα με το νόμο, οι μισθωτοί που ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή είναι και μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι (π.χ. δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί) καταβάλλουν υποχρεωτικά την ασφαλιστική εισφορά των μισθωτών.

  Εφόσον το σύνολο της εισφοράς που καταβάλλουν ως μισθωτοί (για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και ασθένειας) καλύπτει την εισφορά σύνταξης και ασθένειας της 2ης κατηγορίας των ελεύθερων επαγγελματιών, τότε απαλλάσσονται από την καταβολή συμπληρωματικού ασφαλίστρου για τη δεύτερη απασχόληση.

  Η εισφορά της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2024 ανέβηκε στα 285,87 ευρώ (από τα 276,31 ευρώ που ήταν το 2023) και αντιστοιχεί σε μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.055 ευρώ, που σημαίνει ότι ένας μισθωτός με μπλοκάκι ή ένας έμμισθος δικηγόρος που είναι και αυτοαπασχολούμενος ή ένας λογιστής ως μισθωτός και με ατομική δραστηριότητα, αν έχει μισθό κάτω από 1.055 ευρώ, θα βρεθεί υπόχρεος σε συμπληρωματική εισφορά προς τον ΕΦΚΑ. Το 2023 η απαλλαγή από δεύτερη εισφορά προϋπέθετε μισθό 1.019 ευρώ.

  Παράδειγμα

  Μισθωτός με μπλοκάκι που οι αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ έχει σύνολο εισφορών (σύνταξης και ασθένειας) 271 ευρώ, που σημαίνει ότι πρέπει να συμπληρώσει άλλα 15 ευρώ το μήνα για να καλύψει την εισφορά της 2ης κατηγορίας (285,87 ευρώ) και να μη βρεθεί με χρέος στον ΕΦΚΑ.

  Επίσης για τους διπλά απασχολούμενους μισθωτούς, ανάλογα με την επαγγελματική ηλικία και τους εργοδότες που απασχολείται ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Για τους νέους με επαγγελματική ηλικία έως 5 χρόνια, εφόσον υπάρχει παράλληλη μισθωτή απασχόληση, η ελάχιστη εισφορά που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνη της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας ήτοι 238,22 ευρώ, που αναλογεί σε μικτές αποδοχές ύψους 880 ευρώ.
  • Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται ταυτόχρονα στον ίδιο εργοδότη και ως μισθωτοί και με μπλοκάκι δεν έχουν καμία απαλλαγή, καθώς οι εισφορές που θα πληρώνουν θα υπολογίζονται επί του συνόλου των αμοιβών και από μισθούς και από ελευθέρια επαγγέλματα.
  • Όσοι ασκούν παράλληλες μη μισθωτές δραστηριότητες (ελεύθερο επάγγελμα, αυτοαπασχόληση, αγροτική δραστηριότητα) θα καταβάλλουν με ελεύθερη επιλογή μόνο μία ασφαλιστική εισφορά σε μία από τις έξι κατηγορίες που θα ισχύσουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

  Διαβάστε επίσης:

  Τρία σημεία κλειδιά για να πάρετε σύνταξη το 2024

  Δόμνα Μιχαηλίδου: Σκοπός μας η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας εντός του 2024

  «Μπλόκο» σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας  ΣΧΟΛΙΑ