• Ιωάννης Μπούγας

    Ιωάννης Μπούγας, υφυπουργός Δικαιοσύνης

    Ολοκληρώθηκε στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η επεξεργασία σε πρώτη ανάγνωση, του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης...