φορολογικό νομοσχέδιο

Κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα καθώς και ρυθμίσεις για τη φορολογία των...

Το φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές παρεμβάσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος φιλικού στην επιχειρηματικότητα

  • 1
  • 2