• διαδηλωτές

    Η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία προειδοποιεί για την "υπερβολική καταφυγή στη βία και σε καταχρηστικές συλλήψεις" στη διάρκεια των διαδηλώσεων...