Χρηματιστήριο

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) - Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) - Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) - Φωκίων Καραβίας (Eurobank)

Μargin calls που έσπασαν, κυρίως εγχώριων ιδιωτών επενδυτών, αλλά και CFDs που χρησιμοποιούν οι ξένοι (επενδυτές) έκλειναν άρον – άρον κατά τη χθεσινή...

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) - Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) - Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) - Φωκίων Καραβίας (Eurobank)

Βουτιά και στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, παρά το γεγονός ότι σήμερα η Alpha ανακοίνωσε αποτελέσματα της περασμένης χρήσης,...