Κοινωνία

Τελευταία στην ΕΕ η Ελλάδα σε θέματα ισότητας φύλων

  • NewsRoom


Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ελλάδα σχετικά με τον σεβασμό στην ισότητα  του φύλου, ανάμεσα σε 28 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποδεικνύεται στα αποτέλεσμα έρευνας, που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.

Μπορεί η ΕΕ να έχει σημειώσει εξέλιξη προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της. Η εξέλιξη είναι άνιση μεταξύ των κρατών-μελών. Η Σουηδία (83,6%) και η Δανία (77,5%) είναι σταθερά οι κοινωνίες με τη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων. Αντίθετα η Ελλάδα (51,2%) και η Ουγγαρία (51,9%) έχουν το μακρύτερο δρόμο να διανύσουν. Η Ιταλία και η Κύπρος έχουν βελτιωθεί περισσότερο (+ 13,8% και + 10,4%), ενώ η Λιθουανία είναι η μόνη χώρα που δεν έχει σημειώσει πρόοδο στην ισότητα των φύλων από το 2005.

Σύμφωνα με τον δείκτη, η βαθμολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων αυξήθηκε κατά μία μονάδα σε σύγκριση με την έκδοση του 2017, φτάνοντας στο 67,4.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με ποσοστό 51,2% και η Ουγγαρία ακολουθεί με 51,9%, καταδεικνύοντας τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν.

Από το 2005, η βαθμολογία της ΕΕ, στο θέμα της ισότητας των φύλων, αυξήθηκε μόνο κατά 5,4% (+ 1,2% από το 2015).

Η ΕΕ είναι πιο κοντά στην ισότητα των φύλων στους τομείς της υγείας (88,1%) και τα χρήματα (80,4%). Οι ανισότητες των φύλων είναι πιο ανησυχητικές στον τομέα της εξουσίας (51,9%). Παρόλα αυτά, η βαθμολογία στον τομέα αυτό έχει βελτιωθεί περισσότερο από το 2005 (+13%), λόγω της προόδου σε σχεδόν κάθε κράτος μέλος.

Ο δείκτης παρουσιάζει επίσης ένα πρόσθετο σύνολο δεικτών σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, που δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς του βασικού δείκτη ισότητας των φύλων, αλλά συνδέονται εννοιολογικά και στατιστικά.


ΣΧΟΛΙΑ