Κοινωνία

ΣτΕ: Νόμιμη η μη προαγωγή σε προϊσταμένους των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετείχαν σε απεργία κατά την διαδικασία αξιολόγησης

Το Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας


Απέρριψε το ΣτΕ, Συμβούλιο της Επικρατείας, τις αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων να ακυρωθεί ο πίνακας του ειδικού συμβουλίου επιλογής προϊσταμένων βάσει του οποίου αποκλείστηκαν από τη διαδικασία αξιολόγησης για προαγωγή στο βαθμό του προϊσταμένου επειδή συμμετείχαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ, με τις υπ΄ αρθμ. 711-717/2022 αποφάσεις του έκρινε ότι η μη διενέργεια από δημόσιο υπάλληλο αξιολόγησης λόγω της συμμετοχής του σε απεργία, συνιστά μη εκπλήρωση σχετικής υποχρεώσεως του και παράλληλα επιφέρει αδυναμία συμμετοχής του σε διαδικασίες επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένων, χωρίς αυτό να παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας.

Το ΣτΕ έκρινε ότι «στην περίπτωση κατά την οποία δημόσιος υπάλληλος δεν εκπληρώνει την κατά νόμο υποχρέωση αξιολογήσεως των υφισταμένων του συνεπεία της συμμετοχής του, ελευθέρως και αβιάστως, σε απεργία, δεν πληροί την θεσπισθείσα σχετική προϋπόθεση, ασχέτως προς την νομιμότητα ή μη της απεργίας».

Αναφέρεται στο σκεπτικό των 7 αποφάσεων :

«Η ερμηνεία αυτή των διατάξεων του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 δεν έρχεται σε αντίθεση προς το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Συντάγματος, διότι η μη συνδρομή της ανωτέρω προϋποθέσεως για την συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένου συνεπεία απεργίας οφείλεται σε ηθελημένη μη εκπλήρωση της υποχρεώσεως παροχής των σχετικών υπηρεσιών εκ μέρους των υπαλλήλων και όχι σε αυτό τούτο το γεγονός της κηρύξεως της απεργίας και της συμμετοχής σε αυτήν, δεν θίγει το δικαίωμα της απεργίας ούτε συνιστά κύρωση που επιβάλλεται συνεπεία της ασκήσεώς του και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προσκρούει στους ορισμούς της προαναφερόμενης συνταγματικής διατάξεως».

Κατά συνέπεια, αναφέρει το ΣτΕ, «εφόσον οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες αξιολογήσεως, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή τους, και δεν τις παρείχαν, δεν μπορούν να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένων».

Σε άλλο σημείο οι αποφάσεις του ΣτΕ, αναφέρουν ότι «με τις διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 ρυθμίζεται ζήτημα οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Διοικήσεως προς εξυπηρέτηση των εκτεθέντων σκοπών στο πλαίσιο των αναφερθεισών συνταγματικών αρχών, ασυνδέτως προς το δικαίωμα της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων», ενώ έκρινε δεν παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας και ο αποκλεισμός των δημοσίων υπαλλήλων εν προκειμένω δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα ή πειθαρχική ποινή.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση Πάτρας: Στη ΓΑΔΑ η μητέρα και η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου

Τι αναφέρεται στο διαβιβαστικό για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛΑΣ – Νέος αρχηγός ο Κωνσταντίνος ΣκούμαςΣΧΟΛΙΑ