Κοινωνία

Ρύθμιση 120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία: Πώς θα κάνετε την αίτηση, τι θα πληρώσετε


Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα περιλαμβάνει τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, μετά την ψήφιση του, την επόμενη κιόλας ημέρα, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης στην ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ από τη ρύθμιση οφειλών εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 1.300.000 άτομα.

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31.12.18 από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση είναι η καταβολή των εισφορών του 2019, ενώ οι οφειλέτες θα χάνουν την ρύθμιση σε περίπτωση που δεν καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές.

Για το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών με οφειλές από 1.1.2002 έως 31.12.2016 μπορεί να επιλέξει τον επανυπολογισμό των οφειλών τους με βάση το εισόδημα που είχαν την εκάστοτε χρονιά, ορίζοντας ως ελάχιστη βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό που ίσχυε στις 31.12.2018, δηλαδή τα 586,08 ευρώ. Η έκπτωση στα πρόσθετα, τόκους, προσαυξήσεις θα είναι 85% και η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να υπολείπεται των 50 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές για τα έτη 2017 και 2018 χωρίς επανυπολογισμό.

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να ενταχθούν και οι ασφαλιστικές οφειλές των επιχειρήσεων που δεν έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η έκπτωση στα πρόσθετα θα είναι 50% για όσους ρυθμίσουν σε 120 δόσεις και 100% σε εφάπαξ αποπληρωμή.
Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Στη ρύθμιση θα ενταχθούν οι οφειλές των αγροτών έως 31.12.2018, για τους οποίους όμως δε μπορεί να γίνει επανυπολογισμός των δόσεων καθώς οι εισφορές που κατέβαλαν ήταν μικρότερες από αυτές που προβλέπονται από τον κατώτατο μισθό. Η έκπτωση στα πρόσθετα για τους αγρότες θα είναι 100% και η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.

Υποβολή αίτησης

1. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η είσοδος του οφειλέτη στην πλατφόρµα θα γίνεται µε τα κλειδιά του Τaxisnet και ταυτοποίησή του µε βάση τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ. Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

3. Για τους μη μισθωτούς οφειλέτες η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ.

Στους οφειλέτες που επιλέγουν επανυπολογισμό της οφειλής παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαμορφώνεται πριν και μετά τον επανυπολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης, κατά τα προηγούμενα εδάφια, οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

4. Για τους οφειλέτες του ΟΓΑ, από εισφορές μισθωτών και αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, υποβάλλεται απευθείας αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

5. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

6. Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Τι θα πληρώσουν

Οι νέες μηνιαίες οφειλές (επί το σύνολο των ετών µε χρέη στα ταμεία) για όλους διαμορφώνονται ως εξής:

-117,21 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για οφειλές κλάδων κύριας σύνταξης (20% x 586,08).

-40,73 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για οφειλές κλάδων υγείας (6,95% χ 586,08).

-41 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για οφειλές κλάδων επικουρικής σύνταξης (7% χ 586,08).

-23,44 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για οφειλές κλάδων πρόνοιας (4% χ 586,08).

Επομένως, τα χρέη διαμορφώνονται ανάλογα µε τον εργασιακό βίο του οφειλέτη ως εξής:

-157 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για τους προερχόµενους από τον πρώην ΟΑΕΕ (ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη και υγεία).

-222 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για δικηγόρους, µηχανικούς των πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.

-181 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για γιατρούς του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Τι θα ισχύσει για όσους έχουν χρέη και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν

Την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν αποπληρώνοντας την οφειλή τους μέσα από την σύνταξη τους θα έχουν αρκετοί από τους 80.000 ασφαλισμένους που είναι ένα βήμα πριν τη σύνταξη και οφείλουν. Ωστόσο παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης τα όρια των οφειλών παρέμειναν τα ίδια.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα πρέπει το ποσό της οφειλής, μετά τον επανυπολογισμό, να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, για τους αυτοαπασχολούμενους τις 15.000 ευρώ και για τους αγρότες τις 4.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η οφειλή υπερβαίνει τα παραπάνω ποσά, τότε ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να εντάξει το υπερβάλλον ποσό σε έως 120 δόσεις και όταν το αποπληρώσει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι την απονομή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων. Οι δόσεις που αντιστοιχούν θα παρακρατούν από τα αναδρομικά καταβολής της σύνταξης και στην συνέχεια κάθε μήνα θα παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης η δόση της ρύθμισης.

Σε περίπτωση καταβολής προσωρινής σύνταξης θα παρακρατείται μικρότερο πόσο δόσης. Η διαφορά στο ποσό θα παρακρατηθεί όταν καταβληθούν τα αναδρομικά της σύνταξης.

Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί τότε ο οφειλέτης υποχρεούται μέσα σε ένα τρίμηνο να καταβάλλει το ποσό των δόσεων από την αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την απόφαση της απόρριψης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Γ. Βρούτσης στο mononews: Πώς θα μειώσουμε το μισθολογικό κόστος στις επιχειρήσεις

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πότε μια απόλυση θεωρείται έγκυρη- Αυστηρότερο πλαίσιο με τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη


ΣΧΟΛΙΑ