Κοινωνία

Πανελλήνιες εξετάσεις: Αυτοί οι υποψήφιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ

Πανελλαδικές


Πρεμιέρα κάνουν σε λίγες ημέρες οι φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις και οι εξεταζόμενοι μαθητές βρίσκονται σε πυρετό προετοιμασίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλή βαθμολογία, που θα τους οδηγήσει στα πανεπιστημιακά τμήματα της προτίμησής τους.

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν στις 6 Ιουνίου για τα Επαγγελματικά λύκεια και στις 7 για τα Γενικά λύκεια της χώρας. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση του προγράμματος των εξετάσεων, βάσει των οποίων θα ταξινομηθούν και θα εξεταστούν τα μαθήματα στις διαθέσιμες ημερομηνίες, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα, στα οποία θα πρέπει να μεταβούν οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετέχουν στην εξέταση των μαθημάτων.

Επιπλέον, το Υπουργείο έχει αναρτήσει μια λίστα με υποψήφιους μαθητές, οι οποίοι, για τη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις, δικαιούνται αποζημίωση, της τάξεως των 350 ευρώ. Η αποζημίωση αυτή, συγκεκριμένα, αφορά σε εκείνους τους υποψηφίους που εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα, από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση.

Οι προϋποθέσεις για την αποζημίωση

Προκειμένου να λάβει κάποιος τη σχετική αποζημίωση, πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες γνωστοποιεί το Υπουργείο. Αρχικά, οι δικαιούχοι είναι οι υποψήφιοι που εξετάζονται για πρώτη φορά στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Επιπροσθέτως, δικαίωμα να λάβει την αποζημίωση έχει ο υποψήφιος που συμμετέχει κατά την διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου, στο σύνολο των δηλωμένων στην αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις μαθημάτων.

Από το δικαίωμα αυτό εξαιρούνται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα μετακινηθούν στα εξεταστικά κέντρα, προκειμένου να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα. Ακόμη, δικαιούχοι δεν είναι και όσοι πρόκειται να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Αναφορικά με όσους δικαιούνται την αποζημίωση, αυτοί είναι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποφοιτούν το ίδιο έτος κατά το οποίο συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και εξετάζονται σε σχολική μονάδα (εξεταστικό κέντρο) διαφορετική από αυτή που κατέθεσαν αίτηση δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Είναι υποψήφιοι των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων της Χώρας και μετακινούνται:

-Από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής Χώρας προς άλλα Εξεταστικά Κέντρα της νησιωτικής Χώρας. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται, εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ιδίου νησιού και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολικής μονάδας υποβολής της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και Εξεταστικού Κέντρου) είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

-Από τις σχολικές μονάδες υποβολής της αίτησης – δήλωσης της νησιωτικής Χώρας προς άλλα Εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής Χώρας.

-Aπό τις σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής Χώρας προς άλλα Εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής Χώρας και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολικής μονάδας υποβολής της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και Εξεταστικού Κέντρου) είναι μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα.

Είναι υποψήφιοι των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων της Χώρας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μετακινούνται:

-Από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής Χώρας προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα της νησιωτικής Χώρας. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ιδίου νησιού και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολείου υποβολής αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και Βαθμολογικού Κέντρου ή Ειδικού εξεταστικού Κέντρου ) είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

-Από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής Χώρας προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά της ηπειρωτικής Χώρας. από τις σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής Χώρας προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα της ηπειρωτικής Χώρας εφόσον η απόσταση της σχολικής μονάδας από το Βαθμολογικό Κέντρο ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο είναι μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος ή ο νόμιμος κηδεμόνας του υποψήφιου πρέπει, μετά την λήξη των εξετάσεων, να καταθέσει, μέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε την αίτηση –δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις, προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης, από την οποία να προκύπτει το έτος αποφοίτησης του συγκεκριμένου υποψηφίου.

2. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία να προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης – δήλωσης του υποψηφίου. Η παρούσα χορηγείται σε φωτοαντίγραφο στον υποψήφιο από τη σχολική μονάδα υποβολής της αίτησης – δήλωσης, κατόπιν σχετικής αίτησης του σχολείου προς την αρμόδια προαναφερόμενη υπηρεσία Τεχνικών Έργων.

3. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης – δήλωσης του υποψηφίου, δεν απαιτείται σε περίπτωση μετακίνησης του υποψηφίου από νησιωτική σχολική μονάδα σε άλλη νησιωτική σχολική μονάδα (άλλου νησιού) ή από νησιωτική σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα της ηπειρωτικής χώρας.

4. Βεβαίωση του Προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του Προέδρου του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, για τις περιπτώσεις των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από την οποία να προκύπτουν τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι ημέρες και οι ημερομηνίες συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις. Ο υποψήφιος μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, λαμβάνει την εν λόγω βεβαίωση την οποία στη συνέχεια παραδίδει, σύμφωνα με τα παραπάνω, στο Λύκειο υποβολής της αίτησης δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι, για τον υποψήφιο, ο οποίος πρόκειται να συμμετέχει στις επαναληπτικές εξετάσεις, δεν εκδίδεται η προαναφερόμενη βεβαίωση.


ΣΧΟΛΙΑ