Κοινωνία

Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Δόμνα Μιχαηλίδου

Δόμνα Μιχαηλίδου


Σε τέσσερις πυλώνες χωρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που παρουσιάστηκε σήμερα στη Βουλή από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη και από την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων πυλώνων έχει ως βασικό άξονα την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα οι πολιτικές που σχεδιάζεται και θα υλοποιηθούν είναι οι εξής:

• Η θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού

Η δράση αυτή έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινή και την επαγγελματική τους ζωή, την ανεξάρτητη διαβίωση τους και την πρόληψη και την αποφυγή της ιδρυματοποίησης. Το δεκαοκτάμηνο Πιλοτικό Πρόγραμμα αφορά 3.000 πολίτες με αναπηρία, με εκτιμώμενο κόστος 32.434.000€ και έχει ενταχθεί στις προτάσεις χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης

• Η κατάρτιση Εθνικής Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Παρόχων Ατόμων με Αναπηρία (ΕASPD) το Υπουργείο Εργασίας επισπεύδει το Πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και Δυτικής Ελλάδας.

• Η θεσμοθέτηση Κάρτας Αναπηρίας

Η κάρτα θα χορηγείται σε όλα τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οι κάτοχοι της θα μπορούν, με την επίδειξή της, να απολαμβάνουν σειρά παροχών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό αναπηρίας τους ή κάποια ιατρική γνωμάτευση ή άλλες κάρτες ή δελτία αναπηρίας που υφίστανται αποσπασματικά σήμερα.

• Η δημιουργία της Εθνικής Πύλης Παροχών Αναπηρίας

Με τη σύμπραξη και των υπόλοιπων Υπουργείων θα δημιουργηθεί Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα data για τη χορήγηση όλων των παροχών προς άτομα με αναπηρίες και μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνονται οι σχετικές αιτήσεις.

Η κα Μιχαηλίδου κατά την διάρκεια της παρουσίασης επισήμανε ότι «Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των συμπολιτών μας με αναπηρίες ολοκληρώνεται, μετά από σκληρή και συντονισμένη εργασία ενός και πλέον έτους. Στον δρόμο που ορίζουν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ιδίως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, και με οδηγό τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη, συγκεντρώσαμε όλες μας τις δυνάμεις μας για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλα τα Υπουργεία – τα κυβερνητικά και τα υπηρεσιακά στελέχη – δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, αλλά και η Κοινωνία των Πολιτών μέσω της Διαβούλευσης, ενωθήκαμε, ώστε να έχουμε σήμερα -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- ένα ολοκληρωμένο, οριζόντιο, συνεκτικό και αναλυτικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των συμπολιτών μας με αναπηρίες».

Στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης του νέου προγράμματος βρεφονηπιακών σταθμών, η κ. Μιχαηλίδου έχει δώσει έμφαση στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές, όπως για παράδειγμα οι διαταραχές Φάσματος Αυτισμού.

Όσον αφορά το πλαίσιο των πολιτικών αποϊδρυματοποίησης, προβλέπεται η ενίσχυση των δράσεων υιοθεσίας και αναδοχής. Ειδικότερα στο πλαίσιο ενίσχυσης του θεσμού της αναδοχής, το Υπουργείο Εργασίας έχει προχωρήσει σε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη UNICEF και, μεταξύ άλλων, από τον Μάρτιο του 2021 προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει η καταβολή του επιδόματος αναδοχής. Παράλληλα, η επαγγελματική αναδοχή, η οποία αφορά ανηλίκους με αναπηρία άνω του 80%, έχει προταθεί για χρηματοδότηση από το Recovery & Resiliency Fund.


ΣΧΟΛΙΑ