Κοινωνία

ΕΡΓΑΝΗ: Νέες διευκρινίσεις για την αναστολή των συμβάσεων Ιουνίου και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Βρούτσης

Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Σε νέες διευκρινίσεις προχώρησε το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Ιούνιο αλλά και την δεύτερη φάση του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν για πρώτη φορά σε αναστολή μετά την 01/06/2020 και οι οποίοι αποχώρησαν (με οικειοθελή αποχώρηση ή καταγγελία σύμβασης ή λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου) από την επιχείρηση, κατά το χρονικό διάστημα πριν από την υποβολή του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», στις δηλώσεις αναστολών μηνός Ιουνίου και στο πεδίο «ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ» της καρτέλας του εργαζόμενου πρέπει να επιλέγεται η τιμή «Εργαζόμενοι με αναστολή μετά την 01/06/2020 που έχουν αποχωρήσει».

Παράλληλα σε ότι αφορά τις αιτήσεις / δηλώσεις ένταξης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ δίνονται οδηγίες για την β’ φάση

Συγκεκριμένα για την μεταφορά των ΙΒΑΝ των εργαζομένων από τα στοιχεία των εντύπων «ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ – ΦΑΣΗ» σε αυτά του αντίστοιχου εντύπου ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β΄ – ΦΑΣΗΣ, θα πρέπει να προβείτε σε διαγραφή τυχόν προσωρινών εντύπων ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β΄ – ΦΑΣΗΣ (χωρίς ΙΒΑΝ) και στη συνέχεια να δημιουργήσετε νέο έντυπο ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.


ΣΧΟΛΙΑ