Δελτία Τύπου

Eurobank Leasing: Σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων

eurobank

Eurobank


Στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου στην Ελλάδα, προσαρμόζεται η Eurobank Leasing (Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία), θυγατρική της Eurobank.

Όπως αναφέρει η Eurobank σε σχετική της ανακοίνωση, ο νέος κανονισμός διευρύνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ενισχύει τα δικαιώματα που έχει κάθε φυσικό πρόσωπο σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.

Η Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία προσαρμόζεται στις διατάξεις του ως άνω Κανονισμού και σας καλεί να ενημερωθείτε αναλυτικά για :

• τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει και τις πηγές τους,
• τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργάζεται κατά περίπτωση και τις νόμιμες βάσεις της επεξεργασίας τους,
• τους αποδέκτες των δεδομένων σας,
• τις προϋποθέσεις διαβίβασης των δεδομένων σας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• τον χρόνο τήρησης των δεδομένων σας,
• τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε,
• τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.eurobank-leasing.gr/privacy-policy-leasing.pdf ή την έδρα της εταιρείας (Έσλιν 7-13 & Αμαλιάδος 20 – Αθήνα Τ.Κ. 115 23).


ΣΧΟΛΙΑ