Πολιτισμός

ΣτΕ: Επικύρωσε τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των μελών της ΑΕΠΙ στην ΟΠΙ


Νόμιμα και συνταγματικά ανατέθηκε εκτάκτως για 2 χρόνια στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των μελών της Ανώνυμης Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ).

Στην κρίση αυτή κατέληξε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας ότι η απόφαση που προ διετίας έλαβε ο τότε υπουργός Πολιτισμού είναι συνταγματική και σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή του Συλλόγου Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων «Η Αυτοδιαχείριση», κάνοντας παράλληλα, δεκτές τις πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ της υπουργικής απόφασης, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Θάνου Μικρούτσικού, της εταιρείας «Universal Μουσική Εκδοτική Εταιρεία» και ακόμα 77 καλλιτεχνών.

Το σκεπτικό των δικαστών

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:

«Η ανάθεση στον ΟΠΙ, ως αρμόδιο φορέα επιφορτισμένο με την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των φορέων συλλογικής διαχείρισης των εξαιρετικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 45 του νόμου 4531/2018, δεν μετατρέπει αυτόν σε επιχειρηματικό φορέα ανταγωνιστικό του λειτουργούντος στο πλαίσιο της αγοράς φορέα συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου οι σχετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παράγραφος 1, 5 παράγραφος 1 και 25 του Συντάγματος».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 45 του νόμου 4531/2018 και απέρριψαν ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του προσφεύγοντα Συλλόγου ότι «η ανάθεση της επίδικής δραστηριότητας στον ΟΠΙ οδηγεί σε κίνδυνο κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και νόθευσης της δομής της αγοράς και επηρεάζει τις διασυνοριακού χαρακτήρα συναλλαγές των ημεδαπών οργανισμών κατά παράβαση της νομοθεσίας της «Συνθήκης ΣΛΕΕ»».

Σύμφωνα με το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών:

«Ο ΟΠΙ κατά την άσκηση της έκτακτης διαχείρισης δεν καθίσταται επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση στην αγορά και δεν έχει εφαρμογή η διάταξη των άρθρων 102 και 106 της ΣΛΕΕ».


ΣΧΟΛΙΑ