Πολιτική

Ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Ελεγκτικό Συνέδριο


Τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες διεκδικούν τη θέση του νέου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Είναι οι έξι αρχαιότεροι αντιπρόεδροι και μόνο ένας θα είναι ο διάδοχος της σημερινής προέδρου Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, η οποία αποχωρεί στο τέλος του μήνα, λόγω συνταξιοδότησης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας παρουσίασε την πρότασή του για την επιλογή του νέου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, όπως και για τους 5 νέους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου.

Για τη θέση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο κ.Τσιάρας, πρότεινε η επιλογή να γίνει από τους 6 αρχαιοτέρους αντιπροέδρους στην επετηρίδα, οι οποίοι είναι οι:

1) Ιωάννης Σαρμάς,

2) Σωτηρία Ντούνη,

3) Γεωργία Μαραγκού,

4) Αγγελική Μαυρουδή,

5) Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και

6) Μαρία Αθανασοπούλου.

Σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου θα προαχθούν οι 5 από τους 14 αρχαιότερους αρεοπαγίτες οι οποίοι είναι οι:

1. Μαρία Βαρελά,

2. Γεώργιoς Κovτός,

3. Ασπασία Μαγιάκoυ,

4. Αρτεμισία Παvαγιώτoυ,

5. Αλτάvα Κoκκoβoύ,

6. Χρήστoς Βρυvιώτης,

7. Δημήτριoς Γεώργας,

8. Γεώργιoς Αvαστασάκoς,

9. Iωάvvης Μαγγίvας,

10. Διovυσία Μπιτζoύvη,

11. Γεώργιoς Χoϊμές,

12. Μαρία Νικoλακέα,

13. Αβρoκόμη Θoύα και

14. Γεώργιoς Παπαηλιάδης.

Η πρόταση του κ.Τσιάρα θα προωθηθεί προς τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, η οποία και θα γνωμοδοτήσει. Την τελική επιλογή θα κάνει το υπουργικό συμβούλιο.


ΣΧΟΛΙΑ