Πολιτική

Frigoglass: Νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο Γεώργιος Σαμοθράκης

  • NewsRoom

Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass


Στην εκλογή του κ. Γεώργιου Σαμοθράκη ως νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προχώρησε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Frigoglass.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική εταιρική ανακοίνωση, «κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 10 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 220.796.673 μετοχές, επί του συνόλου 355.437.751 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 62,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και λήφθηκε η ακόλουθη απόφαση:

H νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

1. Γεώργιος Σαμοθράκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος

2. Λουκάς Κόμης, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

3. Stephen Bentley, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 220.796.673 (62,12%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

Υπέρ: 220.796.673

Κατά: 0

Αποχή: 0

Παρών: 0


ΣΧΟΛΙΑ