Άρθρα

Τι θα ισχύει στο εργασιακό το 2021;

  • Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου
Ο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος

Ο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος


Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, που υιοθετήθηκε ως κύριο και βασικό μέτρο διάσωσης των θέσεων εργασίας από τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες της διάδοσης της νόσου COVID-19, θα έχει ισχύ και τον Ιανουάριο του 2021.

Το μέτρο αυτό, όπως επίσης και το πρόγραμμα ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, αποτελούν τις μόνες δικλείδες ασφαλείας για την απαγόρευση απολύσεων, η οποία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία υιοθετήθηκε κατά τρόπο απόλυτο έως τα τέλη Μαρτίου 2021.  Αντίθετα, μέτρα όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, επιβάλει τη διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων, που σημαίνει ότι επιτρέπονται οι απολύσεις με ταυτόχρονη αντικατάσταση των απολυθέντων.

Ειδικά, γνωρίζουμε ήδη ότι  αυτό θα ισχύσει για επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με απόφαση κρατική αρχής, σίγουρα μέχρι τις 7-1-2021, αφού έως τότε έχει αναγγελθεί η συνέχεια του “lockdown”. Από την άλλη μεριά, θεωρείται δεδομένο, ότι το μέτρο της αναστολής θα επεκταθεί μέχρι τέλη Ιανουαρίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, στις οποίες προφανώς θα εντάσσονται και οι μέχρι πρότινος κλειστές επιχειρήσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν βαθμιαία.

Επισημαίνεται, ότι κατά τη διάρκεια του μέτρου της αναστολής, ο εργαζόμενος οφείλει να μην παρέχει τις υπηρεσίες του. Οι εργοδότες, οι οποίοι, εργαλιοποιούν την αναστολή, ώστε να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι την αποζημίωση ειδικού σκοπού, προκειμένου να απαλλαχθούν από την καταβολή μισθού, πλην όμως αξιώνουν από τους τελευταίους να εργάζονται κανονικά είναι παράνομοι και εκτεθειμένοι σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Ακόμα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην προβεί σε καμία απόλυση, εφόσον κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής, αλλά και για ισόχρονο μετά από εκείνη διάστημα. Ερώτημα πάντως παραμένει, αν για τις επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν σωρευτικά εφαρμόσει το μέτρο της αναστολής για αρκετούς μήνες (πχ από Ιούνιο έως Δεκέμβριο),  η υποχρέωση διατήρησης των ίδιων εργαζομένων μετά τη λήξη των αναστολών, θα επεκτείνεται για όλους τους μήνες (στο πρακτικό μας παράδειγμα για επτά μήνες ;;!!) ή το ισόχρονο διάστημα θα υπολογιστεί και θα τηρηθεί με βάσει την τελευταία μηνιαία αναστολή ( πχ 31 ημέρες αναστολής το Δεκέμβριο;;).

Επιπρόσθετα, έως τις 28-02-2021 θα συνεχιστεί το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας, δηλαδή το ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω μηχανισμός, επιδοτεί το 60% της απώλειας του μισθού του εργαζομένου, του οποίου το ωράριο δύναται να μειωθεί έως και 50%. Υπογραμμίζεται όμως, ότι από τον Ιανουάριο, προστίθεται μία ακόμη προϋπόθεση στο εν λόγω πρόγραμμα, δηλαδή το  πλαφόν του ανώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, θα επιδοτούνται από τον κρατικό μηχανισμό, ονομαστικοί μισθοί έως τις 6.500,00 χιλιάδες ευρώ, διότι διαπιστώθηκε η υποβολή ψευδών στοιχείων από ορισμένες επιχειρήσεις. Ειδικά, αρκετές επιχειρήσεις, δήλωσαν πλασματικούς μισθούς εργαζομένων, ακόμα και της τάξεως των 60.000 και 80.000 χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να λάβουν υψηλή κρατική επιχορήγηση, η οποία ανά περιπτώσεις έφθανε έως τις 18.000 και 24.000 χιλιάδες ευρώ. Προκειμένου, να αποσοβηθούν τέτοιου είδους φαινόμενα, νομοθετήθηκε το πλαφόν των 6.500 χιλιάδων ευρώ, ως ανώτατος ονομαστικός μισθός, που το κράτος δύναται να επιδοτήσει.

Τέλος, έως 31-01-2021 θα συνεχιστεί και το μέτρο της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Υπογραμμίζεται ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να θέσουν τουλάχιστον το 50% των μισθωτών, που απασχολούν, σε τηλεργασία, εφόσον τα καθήκοντά τους μπορούν να ασκηθούν εξ αποστάσεως. Για τη διάκριση των καθηκόντων που δύνανται να ασκηθούν  εξ αποστάσεως, λαμβάνεται υπόψη κυρίως αν οι εργαζόμενοι κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων τους έκαναν χρήση τεχνολογικών μέσων. Σημειωτέων, ότι οι εργοδότες όφειλαν  ήδη πριν την πρωτοχρονιά να είχαν συμπληρώσει και υποβάλλει το σχετικό έντυπο της τηλεργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ, καθώς το μέτρο προδηλώνεται για την περίοδο 1 έως 31-01-2021. Τα πρόστιμα για την παράβαση και μη συμμόρφωση με τις ανωτέρω υποχρεώσεις, ανέρχεται στο ποσό των 3.000 χιλιάδων ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση.ΣΧΟΛΙΑ