Άρθρα

Άρθρο παρέμβαση του Γιώργου Ορφανού: Αυτά είναι τα σχέδιά μου για τη νεανική επιχειρηματικότητα

  • Γράφει ο Γιώργος Ορφανός, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Ο Γιώργος Ορφανός συνομιλεί με νέους επιχειρηματίες


Στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δήμου Θεσσαλονίκης και στην απαλλαγή από δημοτικά τέλη για επιχειρήσεις που ιδρύονται από νέους θα στραφεί ο υποψήφιος δήμαρχος της πόλης, Γιώργος Ορφανός, για να ενισχύσει τη νεανική επιχειρηματικότητα και να ανακόψει το κύμα του brain drain από την πόλη του.

Το πρόγραμμα του Γιώργου Ορφανού και της παράταξης του «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον» παρουσιάζει ένα πλαίσιο ενδεικτικών πρωτοβουλιών που φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην στήριξη των νέων ανθρώπων που επιχειρούν στην Θεσσαλονίκη.

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου για τους νέους

O Γιώργος Ορφανός προτείνει, η ακίνητη περιουσία του Δήμου, έπειτα από συγκεκριμένη μελέτη, να αξιοποιηθεί για να δώσει σε νεοφυείς επιχειρήσεις νέων ανθρώπων χώρο άσκησης του επαγγέλματός τους, με χαμηλό κόστος ή και ευκολίες πληρωμών όπου και όταν αυτό ενδείκνυται.

Απαλλαγή δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που ιδρύονται από νέους σε συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Επιπλέον, το πρόγραμμα του Γιώργου Ορφανού προβλέπει εξορθολογισμό των δημοτικών τελών, ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο στα πρώτα βήματα μίας επιχείρησης, κάνοντας ουσιαστικό τον ανταποδοτικό τους χαρακτήρα. Ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις με έδρα σε περιοχές στόχευσης και με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες, τα δημοτικά τέλη θα μηδενίζονται για ένα εύλογο χρονικό διάστημα της λειτουργίας τους, όταν αυτές ιδρύονται από νέους έως και 30 ετών.

Τέτοιου είδους ενέργειες υποστηρίζουν, αναμφίβολα, την προώθηση και ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών πλάνων, ενώ, την ίδια στιγμή, δημιουργούνται σε υποβαθμισμένες περιοχές νέα κέντρα επιχειρήσεων, με τις θετικές συνέπειες που έχει αυτό και σε άλλους κλάδους (εστίαση, παρκινγκ κ.α.).

Ομάδα συμβούλων για νέες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον», προβλέπεται ο Δήμος, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια και με τη συμβολή επιχειρηματιών της πόλης, να δημιουργήσει μία μόνιμη ομάδα που θα προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις συμβουλές για τη βέλτιστη δυνατή ανάπτυξή τους.

Ο Δήμος θα τους καθοδηγεί στα πρώτα τους βήματα αλλά και θα τους φέρνει σε επαφή με συμπληρωματικές επιχειρήσεις για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας.


ΣΧΟΛΙΑ