Οικονομία

Τον Ιούλιο η επιλογή των ασφαλιστικών εισφορών για επικούρηση και εφάπαξ


Την 1η Ιουλίου, με καθυστέρηση 6 μηνών, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την επιλογή των ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

Οι ασφαλισμένοι για το πρώτο εξάμηνο του έτους θα καταβάλουν υποχρεωτικά την πρώτη κατηγορία και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του efka.gov.gr θα υπάρχουν και οι τρεις επιλογές των εισφορών για επικούρηση και εφάπαξ.

Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται  με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες της επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ. Η κατάταξη σε μία από τις τρεις είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη.

 Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής  δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Από 1-1-2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ κατατάσσονται σε 3 ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

Ασφαλιστικές κατηγορίες ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/1/2020 έως 31/5/2022) 

1η κατηγορία-  39 ευρώ

2η κατηγορία-  47 ευρώ

3η κατηγορία- 56 ευρώ

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/6/2022)

1η κατηγορία- 42 ευρώ

2η κατηγορία- 51 ευρώ

3η κατηγορία- 61 ευρώ

Για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί και δικηγόροι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, κατατάσσονται από 1-1-2020 σε 3 ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί:

Ασφαλιστικές κατηγορίες – Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ

1η  κατηγορία –  26 ευρώ

2η  κατηγορία – 31 ευρώ

3η  κατηγορία –  37 ευρώ


ΣΧΟΛΙΑ