Οικονομία

Σοκ για ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κέρδη-Θα πληρώσουν διπλό χαράτσι για τις εισφορές του 2018

ΕΦΚΑ


Διπλές εισφορές για πέντε μήνες από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα κληθούν να πληρώσουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, την ώρα που ήδη οι τρέχουσες εισφορές θα είναι επιβαρυμένες λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού. Σήμερα μάλιστα αναμένεται να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Ιανουαρίου που θα είναι αυξημένες σε σχέση με αυτές του 2017, καθώς θα υπολογιστούν με βάση το 85% του εισοδήματος και των εισφορών αρχικά του 2016 ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που εμφάνισαν στις περσινές φορολογικές δηλώσεις αυξημένα καθαρά κέρδη σε σχέση με τη χρήση του 2016, θα διαπιστώσουν τον  Απρίλιο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που θα κληθούν να πληρώνουν κάθε μήνα μέχρι και τον Αύγουστο θα είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με αυτές που θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ μέχρι και τον Μάρτιο.

ΕΦΚΑ

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπεται ότι όσοι πρέπει να πληρώσουν επιπλέον εισφορές για το 2017 θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό σε πέντε δόσεις, από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο, παράλληλα με τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές. Αντίθετα όσοι δικαιούνται επιστροφή θα την λάβουν εφάπαξ.

Η εγκύκλιος καθορίζει διαφορετικό τρόπο για την εκκαθάριση των εισφορών το 2017 λόγω της καθυστέρησης, αλλά και την πάγια διαδικασία που θα ακολουθηθεί από το 2018 και στο εξής.

Επισημαίνεται ότι από φέτος έρχονται πρόσθετα χαράτσια για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Οι νέες ανατροπές για 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολουμένους αφορούν την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών όπου θα υπολογίζονται επί των ακαθάριστων εσόδων, χωρίς δηλαδή την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, ενώ έως και φέτος επιβάλλονται επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος.

Για να αποφευχθεί η απότομη επιβάρυνση που θα προκύψει, προβλέπεται το 2018 να λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των ασφαλίστρων στον ΕΦΚΑ το 85% του φορολογητέου εισοδήματος μαζί με τις αναλογούσες εισφορές (θα γίνεται έκπτωση 15%). Και από το 2019 να ισχύσει το νέο μέτρο πλήρως για το 100% του εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών. Εκτιμάται ότι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ θα αγγίξει το 130% έως το 2021. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει εκτιμήσει τη σχετική εξοικονόμηση από το 2018 έως το 2021 σε 128 εκατ. ευρώ, με τα 53 εκατ. να εξοικονομούνται το πρώτο έτος και τα υπόλοιπα 70 εκατ. το 2019.

Εκτιμάται ότι έως και το 75% του εισοδήματος θα φθάσουν οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές το 2018.

Αναλυτικά, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, όσοι δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015 θα πρέπει να καταβάλουν σε 5 δόσεις τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των καταβληθεισών εισφορών (με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015) και των καταβλητέων εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2016). Δηλαδή θα πρέπει να εξοφλήσουν αυτή τη διαφορά στο διάστημα μεταξύ Απριλίου – Αυγούστου 2018, με την τελευταία δόση να είναι πληρωτέα μέχρι 30/9/2018, παράλληλα με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών με βάση το 85% του ακαθαρίστου εισοδήματος (καθαρό εισόδημα 2016 συν εισφορές με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016 με έκπτωση 15%).

Όσοι δήλωσαν χαμηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015 θα μπορούν να λάβουν εφάπαξ τη διαφορά μεταξύ των καταβληθεισών εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2015) και των καταβλητέων εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2016). Επίσης τονίζεται ότι βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ των ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), των αυτοαπασχολουμένων (ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ) και των αγροτών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ) αποτελεί το εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται από 1/1/2018 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικά για το 2018 η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος. Δεδομένου ότι τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στο προηγούμενο φορολογικό έτος είναι διαθέσιμα στον ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται ότι η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

ελεύθεροι επαγγελματίες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έδωσε χθες το υπουργείο Εργασίας:

1. Για όσους το 2016 είχαν αύξηση κερδών, θα προκύψουν και πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε πέντε μηνιαίες δόσεις: από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο. Για όσους, από την άλλη, είχαν μείωση κερδών το 2016 συγκριτικά με το 2015, θα προκύψει δικαίωμα επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών. Σε αυτούς δίδονται δύο επιλογές. Ή να αφήσουν το ποσό στον ΕΦΚΑ ως «έναντι» προκειμένου να συμψηφιστεί με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές, ή να τις εισπράξουν εντός διμήνου από την εκκαθάριση, δηλαδή πρακτικά μέχρι το τέλος Μαίου.

2. Για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2018 η τελική εκκαθάριση θα γίνει το 2019 με βάση τα κέρδη του 2017. Οι εισφορές του 2018, – τα αναμένεται να αποσταλούν εντός των επόμενων ημερών- θα υπολογιστούν σε αυτή τη φάση με βάση τα καθαρά κέρδη του 2016 αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές επίσης του 2016. Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται από 1/1/2018 επί του αθροίσματος «καθαρά κέρδη συν ασφαλιστικές εισφορές» με μια έκπτωση 15% επί του συγκεκριμένου αθροίσματος, η οποία όμως ισχύει μόνο για φέτος.

Η ΗΔΙΚΑ που θα κάνει τους υπολογισμούς, έχει στοιχεία για τα καθαρά κέρδη του 2016 αλλά γνωρίζει μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώθηκαν το 2016 και όχι αυτές που καταλογίστηκαν. Έτσι, οι υπολογισμοί των εισφορών του 2018, θα γίνουν επί του αθροίσματος «καθαρά κέρδη 2016 συν ασφαλιστικές εισφορές που πληρώθηκαν το 2016». Η τελική εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2018 θα γίνει με βάση τον τύπο «κέρδη 2017+ βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές του 2017».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: ΕΦΚΑ: Πώς θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών, πώς υπολογίζονται οι εισφορές του 2018 και 2019

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΕΦΚΑ: Ποιοι δικαιούνται μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές κατά 50%

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Ελ. επαγγελματίες: Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν εφάπαξ ασφαλιστικές εισφορές


ΣΧΟΛΙΑ