Οικονομία

Πιστώνονται τα 800 € σε 685.165 τραπεζικούς λογαριασμούς εργαζομένων – Τα 400 € θα πιστωθούν σε 17.728 επιστήμονες


Πιστώθηκαν σήμερα σε 685.165 τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων τα 800 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ενώ από τα στοιχεία του συστήματος πληρωμής που έχει στη διάθεσή του το «Mononews», από το υπουργείο Εργασίας προκύπτει ότι 1.036 εργαζόμενοι δήλωσαν λάθος IBAN.

Όσοι εργαζόμενοι είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο από τις 13 Απριλίου, μπορούν να την  υποβάλουν και να πάρουν τα 800 ευρώ έως και τα τέλη Απριλίου. Για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ απαιτούνται 548,132 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα πιστώθηκαν τα 400 ευρώ της προκαταβολής για την τηλεκατάρτιση των επιστημόνων. Μετά από σχετική επεξεργασία  του συνολικού αρχείου πληρωμών των ωφελουμένων που ενεργοποίησαν το voucher των επιστημόνων έως 12 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η πληρωμή σε 17.728 ωφελούμενους.

Υπενθυμίζεται πως, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή και έχουν λάβει γνωστοποίηση της αναστολής από τις επιχειρήσεις-εργοδότες τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων σε τρεις φάσεις των 10 ημερών. Έτσι, λοιπόν, μετά το πέρας του διαστήματος της πρώτης φάσης, ξεκίνησε ο νέος κύκλος υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων, με βάση πάλι το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Ειδικότερα, όσοι εργαζόμενοι είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορούν να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, που έχει ήδη ξεκινήσει από τις 11 Απριλίου έως και τις 20 Απριλίου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Έτσι σήμερα μπορούν να υποβάλλουν όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 5, αύριο  όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 6, στις 17/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 7, στις 18/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 8, στις 19/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 9 και στις 20/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 0.

Και σε αυτήν την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα για διορθώσεις, συμπληρώσεις και ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, από τις 21 Απριλίου έως και τις 23 Απριλίου, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 27 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου.


ΣΧΟΛΙΑ