F

Οικονομία

Πάγιες δαπάνες: Προθεσμία έως τις 17 Ιουνίου για αιτήσεις – Ολόκληρο το σχέδιο της νέας επιδότησης

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • του Βασίλη Τσεκούρα
Επιδότηση παγίων δαπανών: Με κρατικά κουπόνια η πληρωμή φόρων και εισφορών

Χρήστος Σταϊκούρας


Σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αίτησης στην επιδότηση παγίων δαπανών ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έχουν προθεσμία έως τις 17 Ιουνίου.

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.

Πρώτα φορολογική δήλωση και μετά αίτηση

Οι σχεδόν 30.000 επιχειρήσεις που εκτιμάται ότι είναι δικαιούχοι της επιδότησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έναν αγώνα δρόμου για να υποβάλουν μέσα στις επόμενες 2,5 εβδομάδες τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020, παρά το γεγονός ότι η προθεσμία που έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών είναι για τις 27 Αυγούστου.

Μάλιστα, οι φοροτεχνικοί επισημαίνουν πως η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, λόγω του πλήθους των αλλαγών εξαιτίας του covid-19 δε θα είναι απλή υπόθεση, διότι απαιτεί έλεγχο πολλών και διαφορετικών δεδομένων και παραμέτρων πριν την τελική υποβολή τους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστική η ΚΥΑ, «προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 εντός της προθεσμίας της παρ. 7 και πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

Τα δύο βήματα

Σε αυτό το πλαίσιο, δύο είναι τα βήματα, που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, που θέλουν να ενταχθούν στο νέο μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών:

*Να υποβάλουν, μέχρι τη 17η Ιουνίου 2021, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

*Να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Τα «κουπόνια»

Οι πάγιες δαπάνες που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από τις πληττόμενες επιχειρήσεις το διάστημα από την 1η Απριλίου του 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Οι επιχειρήσεις θα λάβουν κρατικά κουπόνια, με τα οποία θα μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν προς την εφορία και τα ασφαλιστικά από την 1η Ιουλίου του 2021 έως το τέλος του έτους, δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν τις οφειλές που θα προκύψουν από το φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ του 2021.

Τα κρατικά «κουπόνια» θα πιστωθούν στους δικαιούχους στα μέσα Ιουλίου, ενώ η κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

Τα κριτήρια

Σκοπός του νέου καθεστώτος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021, ενώ επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι όσες πληρούν σωρευτικά τα εξής:

*απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,

*ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,

*έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,

*είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,

*είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,

*δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί από την 11η Μαρτίου 2021, το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

Το ύψος της επιδότησης

Το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Ο προσδιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η ένταση της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος θα καθοριστούν με νεότερη ΚΥΑ (Β’ φάση), μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Όπως είχε ήδη σημειωθεί από την αρχική ανακοίνωση του μέτρου, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε επίσης

Πάγιες δαπάνες: Το σχέδιο για την κρατική επιδότηση επιχειρήσεων – Οι δικαιούχοι


ΣΧΟΛΙΑ