Οικονομία

Ομολογία υπουργείου Οικονομικών: Ούτε ένας φόρος δεν έπιασε τον στόχο του τον Σεπτέμβριο

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών


Ούτε ένας φόρος δεν έπιασε το στόχο των εσόδων τον Σεπτέμβριο, ενδεικτικό της συγκυρίας που βιώνουν η ελληνική οικονομία και η αγορά από την πρωτόγνωρη πανδημία.

Ο λόγος δεν είναι άλλος, πάντως, από τον επιμερισμό της φορολογίας εισοδήματος σε έξι δόσεις, της μειωμένης προκαταβολής φόρου και των δόσεων στον ΕΝΦΙΑ.

Μάλιστα, το θέμα επισημαίνεται και από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, κατά τη χθεσινή ενημέρωση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 9μηνο φέτος και τον Σεπτέμβριο, ανέφερε αφοπλιστικά ότι «ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2020 σε καμία κύρια κατηγορία εσόδων δεν σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου».

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Σεπτέμβριο 2020 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

α)  ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 37 εκατ. ευρώ,

β)  ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 207 εκατ. ευρώ,

γ)  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,

δ)  ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,

ε)  ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ,

στ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ. ευρώ,

ζ)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ,

η) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 773 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 769 εκατ. ευρώ,

θ)  Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 29 εκατ. ευρώ,

ι)  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 426 εκατ. ευρώ,

ια) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 376 εκατ. ευρώ,

ιβ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 18 εκατ. ευρώ,

ιγ) Μεταβιβάσεις κατά 151 εκατ. ευρώ,

ιδ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 122 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθαν σε 755 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 206 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (549 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 137 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Αυτό που προκύπτει βεβαίως από την παράθεση των στοιχείων είναι ότι οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου –   Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθαν στα 44,766 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 5,002 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (39,764 δισ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους περίπου 1,375 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η δαπάνη ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους περίπου 864 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (κατηγορία μεταβιβάσεων),

γ) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 420 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα,

δ) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 2.416 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, για τη δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ και για τη σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 και

ε) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 160 εκατ. ευρώ.ΣΧΟΛΙΑ