F

Οικονομία

Όλο το πόρισμα της Επιτροπής: Το σχέδιο Νότη Μηταράκη για νέο επικουρικό από το 2021

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Στη σύνταξη του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης αμιγώς κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει από αύριο ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Νότης Μηταράκης.

Το πόρισμα της Επιτροπής που έχει στη διάθεσή του το«Mononews» θα πάρει επίσημα στα χέρια του αύριο ο υφυπουργός, ο οποίος σχεδιάζει να προχωρήσει στην αλλαγή εκ βάθρων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για όσους ενταχθούν στην αγορά εργασίας από το 2021 και μετά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα πρώτα δέκα χρόνια το νέο επικουρικό ταμείο θα έχει έλλειμμα περίπου 50- 100 εκατ. ευρώ ετησίως, όμως στη συνέχεια η «ψαλίδα» ανοίγει. Στα βασικά σημεία του περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νέο κλάδου εντός του ΕΤΕΑΕΠ που θα αναλάβει την κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση, η οποία θα είναι υποχρεωτική, εφεξής.

Όπως είχε γράψει το «Mononews», οι εισφορές διατηρούνται στα σημερινά επίπεδα (6,5%), όπως επίσης και τα ηλικιακά όρια, σύμφωνα με όσα έχουν οριστεί για την κύρια σύνταξη (62 έτη και άνω). Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να πάρει νωρίτερα μέρος του συσσωρευμένου ποσού με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως προκαταβολή. Μάλιστα προτείνεται από την επιτροπή οτι να υπάρξει ειδική φορολόγηση για το ποσό προκαταβολής που θα δύναται να λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τη φάση της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ακόμη θα παρέχεται στον ασφαλισμένο η χαμηλού, η μεσαίου και η υψηλού κινδύνου, επενδυτική επιλογή. Στην πρώτη περίπτωση, ο ασφαλισμένος θα επιλέγει να μην επενδύει σε κάποιο από τα επενδυτικά προϊόντα που του προσφέρονται. Τις εισφορές τις εισπράττει υποχρεωτικά το ΕΤΕΑΕΠ και τις αποδίδει στους ατομικούς λογαριασμούς του κάθε ασφαλισμένου. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα διαμορφωθεί, ο ασφαλισμένος θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τον ατομικό συνταξιοδοτικό του λογαριασμό.

Το ποσοστό των εισφορών (6,5% επί των ασφαλιστέων αποδοχών), προτείνεται να είναι ίδιο για μισθωτούς και για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Προβλέπεται επίσης η καταβολή ελάχιστης συνταξιοδοτικής παροχής, κατά τα πρότυπα της κύριας σύνταξης ακόμη και σε περίπτωση θανάτου αυτού που κατέβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ανά πάσα στιγμή, ο ασφαλισμένος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο υπόλοιπο του ασφαλιστικού του λογαριασμού, καθώς και στο εάν θα έχει κέρδη και ζημίες. Τα κεφάλαια που θα δημιουργούνται θα μπορούν να επενδύονται είτε εντός Ελλάδας είτε εντός της ΕΕ.Το κράτος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη χορήγηση αξιοπρεπούς κύριας και επικουρικής σύνταξης, άρα και τον επενδυτικό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα

Στο νέο σύστημα θα μπορούν να μπουν:(α) οι ήδη ασφαλισμένοι των Φορέων που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ και (β) όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε Φορέα κύριας ασφάλισης. Επιπρόσθετα, στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΕΠ υπάγονται προαιρετικά: (α) οι ήδη προαιρετικά ασφαλισμένοι των Φορέων που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ και (β) οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ. Εξαιρούνται της ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι υγειονομικοί. Σημειώνεται πως δικαίωμα στην επικουρική
ασφάλιση δεν έχουν οι αγρότες.

Επενδυτικές επιλογές

Ο ασφαλισμένος θα δύναται να επιλέγει ανάμεσα σε τρία (3) επίπεδα επενδυτικού κινδύνου:

-Χαμηλού επενδυτικού κινδύνου

-Μεσαίου επενδυτικού κινδύνου

-Υψηλού επενδυτικού κινδύνου

Ανάλογα το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου, το πακέτο επενδύσεων μπορεί να περιέχει μίγμα και κατανομή μεταξύ χρηματοπιστωτικών μέσων, ομολόγων ή μετοχών. Η επιλογή του επενδυτικού πακέτου θα μπορεί να γίνεται από τον ασφαλισμένο κατά την αρχική του είσοδο στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Η απουσία επιλογής επενδυτικού προϊόντος από μεριάς του ασφαλισμένου θα τον κατατάσσει αυτομάτως στο πακέτο χαμηλού επενδυτικού κινδύνου.

Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να δεσμεύεται ισοβίως από την αρχική του επιλογή, αλλά να μπορεί να αλλάζει τις επενδυτικές του επιλογές ανά προβλεπόμενα χρονικά όρια και μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών.

Η πληροφόρηση οφείλει να είναι κατανοητή και να περιλαμβάνει όλα τα πεδία που συνδέονται με τη λειτουργία του συστήματος:

-το σύνολο των όρων και υποχρεώσεων.

-τα άμεσα και έμμεσα έξοδα και τις επιβαλλόμενες
προμήθειες/επιβαρύνσεις.

-τις δυνητικές επιλογές του δικαιούχου.

-τη διαδικασία διαχείρισης των εισφορών.

-τους επενδυτικούς κανόνες.-το βαθμό ανάληψης ρίσκου από τον ασφαλισμένο.

-όσα εν γένει προβλέπονται από αντίστοιχα νομοθετικά πλαίσια.

Μετά την είσπραξη των εισφορών, το ΕΤΕΑΕΠ θα τις κατανέμει στους ατομικούς κεφαλαιοποιητικούς λογαριασμούς του κάθε ασφαλισμένου. Τα κεφάλαια δύνανται να επενδύονται από διαχειριστές επενδύσεων (ΑΕΔΑΚ – ΦΚΑ) κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΕΤΕΑΕΠ, βάσει της μεταξύ τους σύμβασης.

Τα κεφάλαια θα επενδύονται με τους κανόνες που διέπουν τον επενδυτικό κίνδυνο του προϊόντος που έχει επιλέξει ο κάθε ασφαλισμένος.

Επαναλαμβάνεται πως σε περίπτωση απουσίας συγκεκριμένης επιλογής από μεριάς του ασφαλισμένου, τότε τα κεφάλαια θα επενδύονται με προϊόντα χαμηλού κινδύνου.

Το ΕΤΕΑΕΠ οφείλει να ορίσει επενδυτικούς κανόνες που θα ισχύουν για τον διαχειριστή κεφαλαίων και θα περιγράφονται αναλυτικά σε σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και η ανάπτυξη των όποιων κανόνων οφείλει να συνάδει με το θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης εν γένει, τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους και τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΕΑΕΠ.

Επιπρόσθετα, πρέπει να καθορισθούν οι Αρχές που θα ασκούν την εποπτεία επί της επενδυτικής δραστηριότητας βάσει του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες ελέγχου και κυρώσεων επί των διαχειριστών κεφαλαίου από τις εποπτικές αρχές. Απαραίτητος κρίνεται ο ορισμός θεματοφύλακα του ΕΤΕΑΕΠ, με αυξημένες αρμοδιότητες εποπτείας (ring-fenced θεματοφυλακή). Το νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης αντιμετωπίζει, για όσους ενταχθούν στο νέο σύστημα, κατά το μεγαλύτερο μέρος τον δημογραφικό κίνδυνο. Εντούτοις, παραμένει η αντιμετώπιση του κόστους μετάβασης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όλο το Πόρισμα Ομάδας Εργασίας Επικουρικής


ΣΧΟΛΙΑ