Οικονομία

Με καθυστέρηση η επιβολή εισφορών από τον e- ΕΦΚΑ για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση από το 2020

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Την διαδικασία επιβολής ασφαλιστικών εισφορών για μισθωτούς με «μπλοκάκι», ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με παράλληλη απασχόληση προσδιορίζει απόφαση που εγκρίθηκε χθες από την διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.

Το «Mononews» έχει στη διάθεση του ολόκληρη την απόφαση. Όπως προβλέπει η απόφαση η οφειλή από τον Ιανουάριο του 2020 θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί μέχρι το τέλος Απριλίου, ενώ η αποπληρωμή προγραμματίζεται μέχρι το τέλος Μαΐου για τις εισφορές του 2021.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020 που τέθηκε σε ισχύ το νέο καθεστώς για τις ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι σήμερα Μάρτιο του 2021 δεν έχει γίνει καμία εκκαθάριση. Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και Ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», προβλέπεται αποσύνδεση των εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων από το δηλωθέν εισόδημα και ο προσδιορισμός τους με βάση ασφαλιστικές κατηγορίες, με έναρξη ισχύος από 01.01.2020.

Στις περιπτώσεις μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση για τον προσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, η διαφορά από την κατώτατη, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη εισφορά ή της εισφοράς τυχόν ανώτερης επιλεγείσας κατηγορίας.

Ειδικότερα:

– Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο Κύριας ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της δεύτερης (2ης), ασφαλιστικής κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη.

– Για τους Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους (έως 5 έτη ασφάλισης) με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς ανά κλάδο Κύριας ασφάλισης από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της πρώτης (1ης) ασφαλιστικής κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη.

– Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

Κατά την πρώτη εφαρμογή και προκειμένου να δηλωθεί ενδεχόμενη παράλληλη μισθωτή απασχόληση, οι ασφαλισμένοι κλήθηκαν να δηλώσουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και την μισθωτή τους απασχόληση ή την υπαγωγή τους στο ασφαλιστικό καθεστώς αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.9 άρθρου του Ν.4387/2016.

Για τους ασφαλισμένους αυτούς έχει ανασταλεί η έκδοση των ειδοποιητηρίων εισφορών. Η ανωτέρω διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή για τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2021 και εφεξής, με προσδιορισμό των εισφορών μη μισθωτού που ασκεί παράλληλη μισθωτή απασχόληση και καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31/5/2021 κατά την πρώτη εφαρμογή της.

Ο προσδιορισμός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 των μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή δραστηριότητα πραγματοποιείται και από την ολοκλήρωσή της θα προκύψει, πιστωτικό, μηδενικό ή χρεωστικό υπόλοιπο.

Πιστωτικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που από τη διαδικασία εκκαθάρισης προκύπτει ότι έχει καταβληθεί ποσό υπέρτερο της κατά το νόμο ελάχιστης ή της επιλεγείσας από τον ασφαλισμένο ασφαλιστικής κατηγορίας, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη.

Το επιπλέον ποσό επιστρέφεται στους δικαιούχους. Χρεωστικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που μετά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει ότι δεν έχει καταβληθεί η κατά το νόμο ελάχιστη ή η επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη.

Η διαφορά αυτή καταλογίζεται στον ασφαλισμένο για τον αντίστοιχο Κλάδο Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και καταβάλλεται τμηματικά εντός εξαμήνου με αναζήτηση μηνιαίως του χρεωστικού υπολοίπου τουλάχιστον δύο (2) μηνών. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής των μηνιαίων χρεωστικών υπολοίπων ορίζεται η 29/4/2021.

Δείτε την απόφαση που δημοσίευσε ο e-ΕΦΚΑ εδώ.

Διαβάστε ακόμη:

Διευκρινίσεις για το ποιους αφορά η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών – Πώς θα υποβληθούν οι ΑΠΔ

Προγράμματα με επιδότηση έως και 100% ασφαλιστικών εισφορών-Σε τουρισμό, εστίαση και λιανεμπόριο

Παράταση αποπληρωμής εισφορών του 2019

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ