φόρος

Όσοι διαθέτουν ακίνητα θα πρέπει απαραίτητα να τα δηλώσουν εν όψει Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του ΥΠΟΙΚ. Εάν δεν δηλωθούν και φέρουν την επιγραφή «αγνώστου ιδιοκτήτη» τότε αυτομάτως θα περνούν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου!

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται στο πλαίσιο της οριστικοποίησης της πρώτης εγγραφής του Εθνικού Κτηματολογίου και για τον λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επιδοθούν σε «αγώνα δρόμου» προκειμένου να μη χάσουν τα ακίνητά τους.

Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν τότε δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου αμάχητο τεκμήριο. Από τον ισχύοντα νόμο ορίζεται ακόμη πως «οι πρώτες εγγραφές των οποίων αμφισβητήθηκε με αγωγή η ακρίβεια μέσα στην κατά το άρθρο 6 παρ. 2 προθεσμία, οριστικοποιούνται μόλις καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση που απορρίπτει την αγωγή.

Αν, αντίθετα, η απόφαση που κατέστη αμετάκλητη δέχεται ολικά ή μερικά την αγωγή, διορθώνεται η αρχική εγγραφή σύμφωνα με το διατακτικό της αμετάκλητης απόφασης.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στις περιοχές αρμοδιότητάς των Κτηματικών Υπηρεσιών που έχει επέλθει οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου, θα πρέπει οι υπηρεσίες να έρθουν σε συνεννόηση με τα κατά τόπους αρμόδια κτηματολογικά γραφεία για την λήψη στοιχείων των ακινήτων προς καταγραφή των στα οικεία βιβλία του Δημοσίου, ως δημόσια κτήματα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την εν λόγω καταγραφή εξαιρούνται τα ακίνητα με την ως άνω ένδειξη του «αγνώστου ιδιοκτήτη» για τα οποία, κατόπιν αιτήσεων τρίτων είχαν νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθεί αγωγές, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, κατά τις διατάξεις του νόμου 2664/1998 και μέχρι να εκδοθούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται η συνεργασία με τα Δικαστικά Γραφεία και τους ορισθέντες δικηγόρους του Δημοσίου των περιοχών, τα οποία καθίστανται υπεύθυνα για την ενημέρωσή μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών και τις περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση όσων σύμφωνα με το διατακτικό τους, κατέστησαν τελεσίδικες υπέρ του Δημοσίου.
Με τις διατάξεις του αρθ.21 του αριθ. 1/2-1-1961 β. δ/τος, (Α΄1) και του ν. 998/1979, Α΄289, με τις οποίες διαχωρίστηκαν οι αρμοδιότητες της διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου και περιήλθαν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών τα αστικά, αγροτικά ακίνητα, τα δε δασικά χορτολιβαδικά, βραχώδη, φρυγανώδη, εποικιστικά και κρημνώδη, περιήλθαν στο τέως Υπουργείο Γεωργίας και στη συνέχεια στα νυν Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ενέργειας & Περιβάλλοντος.

Επίσης, τα ακίνητα του τέως Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αντίληψης που προορίζοντο για στεγαστικά, προνοιακά, προγράμματα προσφύγων και άλλων κατηγοριών κοινωνικών ομάδων, τα οποία δεν διατέθηκαν για το σκοπό αυτό, περιήλθαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4386/2016 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ως εκ τούτου, πριν την καταγραφή των εν λόγω ακινήτων πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος και αυτοψία. Στόχος είναι να εξακριβωθεί η ως εκ της φύσεως του ακινήτου, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα διαχωρισμό, καθώς και η πραγματική κατάστασή τους, ώστε σε περίπτωση που αυτά κατέχονται αυθαίρετα, να αναγραφεί τούτο στις παρατηρήσεις του φύλλου καταγραφής και στη συνέχεια σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 του αριθ. 142/17 π.δ/τος, όπως ακολουθήσει η έκδοση των μέτρων προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου «Με την περιέλευση των ανωτέρω ακινήτων στο Δημόσιο και την καταγραφή των στα βιβλία του Δημοσίου, όσοι αξιώνουν εμπράγματο δικαίωμα μόνο ενοχική αξίωση θα έχουν πλέον επί των εν λόγω ακινήτων.
Επίσης είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, η αυτούσια απόδοση στους παραπάνω δικαιούχους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακολουθήσει μεταβίβαση από επαχθή αιτία και εγγραφή αυτής στα κτηματολογικά βιβλία. . Οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται αρμοδίως μόνο από τα δικαστήρια, κατόπιν υποβολής αγωγής με σχετικό περιεχόμενο ενώπιόν τους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Λήγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις – Τα βαριά πρόστιμα που προβλέπονται για τις εκπρόθεσμες

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Please enter your comment!
Please enter your name here