Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Ικανοποίηση για την βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη της FATF

  • NewsRoom
Σταϊκούρας

Χρήστος Σταϊκούρας


Την ικανοποιησή του για την βελτίωση της  θέσης της χώρας μας στο πεδίο των κανόνων και των δράσεων, όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης τη τρομοκρατίας, στην κατάταξη που εξέδωσε η FATF, εμφανίστηκε το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική ανακοινωσή του.

Αναλυτικά σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση η χώρας μας κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία των χωρών υπό Κανονική Παρακολούθηση (Regular Follow-Up) με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης και άκρως αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η εν λόγω κατάταξη, στην υψηλότερη κατηγορία χωρών, είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης της χώρας που είχε ξεκινήσει και δρομολογηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της δημόσιας διοίκησης και όλες οι συναρμόδιες αρχές που απαρτίζουν την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Η χρονική σύμπλευση της δημοσίευσης της εν λόγω θετικής εξέλιξης και της πλήρους άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σηματοδοτούν τον ευρύτερο στόχο για τροχοδρόμηση της χώρας σε μία αναπτυξιακή πορεία και προώθηση όλων των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση αυτή.