Οικονομία

«Εικονικούς φτωχούς», Airbnb και κρυμμένα εισοδήματα στο εξωτερικό θα ελέγξει η ΑΑΔΕ το 2021

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
 • του Βασίλη Τσεκούρα

Γιώργος Πιτσιλής. Διοικητής της ανεξάρτητης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων


Με κάθε μέσο αναμένεται να επιστρατεύσει φέτος ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, αλλά και να ενισχύσει τα κρατικά ταμεία με τους φόρους που θα πρέπει να καταβληθούν από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η ΑΑΔΕ, βάσει και του ψηφισθέντος κρατικού προϋπολογισμού, έχει θέσει ως στόχο:

 • Στην είσπραξη εσόδων ύψους 49,685 δισ. €
 • Στην επιστροφή φόρων ύψους 5,256 δισ. €.

Ειδικότερα, για το έτος 2021 ο στόχος που έχει τεθεί είναι για:

 • Εισπράξεις τουλάχιστον 2,1 δισ. € έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης
 • Εισπραξιμότητα 25% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης
 • Εισπράξεις ΕΜΕΙΣ 500 εκατ. € από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις

55.000 τηλεφωνικά «ραβασάκια»

Προτεραιότητα για το 2021 είναι η ανάπτυξη ποιοτικών και στοχευμένων επικοινωνιακών δράσεων για την ενδυνάμωση της φορολογικής υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της ΑΑΔΕ είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση των φορολογούμενων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί το 2021 και στην πραγματοποίηση εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, αποβλέποντας στη διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων καθώς και στον εντοπισμό αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης (συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών του Covid-19).

Ειδικότερα για το έτος 2021 προγραμματίζεται μεταξύ άλλων:

 • Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.
 • Διασταύρωση για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019
 • Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 ΝΠ.
 • Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές.
 • Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στα πλαίσια της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Διασταύρωση για αναδρομικά εισοδήματα ή πρόσθετες αποδοχές.
 • Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και από αξιοποίηση δεδομένων καρτών.

Ηλεκτρονικά βιβλία και online ταμειακές

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της καλύτερης είσπραξης των φόρων, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου κατά τη διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας ύλης. Ήδη, εντός του 2020, εκδόθηκαν σχετικές εγκύκλιοι με οδηγίες για τον έμμεσο τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματος και την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, ενώ ολοκληρώθηκε και η εκπαίδευση άνω των 900 ελεγκτών στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Σημαντικό βήμα μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης είναι η ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων υπηρεσιών, με μεγαλύτερο έργο την ψηφιοποίηση υπηρεσιών σχετικών με την εκπλήρωση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Το έργο αναπτύσσεται σε τρία μέρη:

 • τα Ηλεκτρονικά βιβλία (myData),
 • την Ηλεκτρονική τιμολόγηση και
 • τις Online ταμειακές μηχανές.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία (mydata), αποτελούν μια ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, η οποία βελτιώνει την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, μειώνει το διοικητικό κόστος και ενισχύει τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών.

Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των Online ταμειακών μηχανών θα πραγματοποιείται η διαβίβαση των παραστατικών σε πραγματικό χρόνο και ανά συναλλαγή (onebyone).

46.000 επιτόπιοι έλεγχοι

Στόχος είναι φέτος να διενεργηθούν 46.720 επιτόπιοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα, που σημαίνει ότι οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ θα πραγματοποιούν πάνω από 130 ελέγχους την ημέρα. Φαίνεται πως στόχος της ΑΑΔΕ είναι να μην αφήσει κανέναν σε… χλωρό κλαρί, δηλώνοντας στην ουσία ότι δεν πρόκειται να κάνει τα «στραβά μάτια» στις επιχειρήσεις μετά το πέρας της πανδημίας.

Ειδικότερα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα:

 • 30.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (εμφανείς και μη) από τις ΔΟΥ
 • 10.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών από τις ΥΕΔΔΕ
 • 6.000 εμφανείς έλεγχοι από τις ΥΕΔΔΕ
 • 720 ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.

Από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΔΟΥ), προγραμματίζεται να διενεργηθούν σε όλη την επικράτεια:

 • Τουλάχιστον 17.000 φορολογικοί έλεγχοι.
 • Τουλάχιστον 6.000 έλεγχοι επιστροφής φόρων.

Από τους ανωτέρω ελέγχους:

 • Τουλάχιστον 220 έλεγχοι θα διενεργηθούν σε υποθέσεις ενδοομιλικών συναλλαγών από το ΚΕΜΕΕΠ.
 • Τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Αναφορικά με τις έρευνες, οι ΥΕΔΔΕ αναμένεται να διενεργήσουν:

 • 630 έρευνες φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.
 • 170 έρευνες, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ

Η «μάχη» με το λαθρεμπόριο

Στοχεύοντας στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου, εντός του έτους 2021, προγραμματίζεται να διενεργηθούν 78.400 έλεγχοι στην επικράτεια, τόσο από τα Τελωνεία όσο και από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ), στις οποίες υπάγονται οι Κινητές Ομάδες Ελέγχων (ΚΟΕ) και η Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου (ΘΟΕ).

Ειδικότερα για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, προγραμματίστηκε να διενεργηθούν τουλάχιστον 31.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης, στοχεύοντας στη διαπίστωση τουλάχιστον 2.400 παραβάσεων.

Αναλυτικότερα, θα διεξαχθούν:

 • τουλάχιστον 10.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε καπνικά προϊόντα με διαπίστωση τουλάχιστον 800 παραβάσεων,
 • τουλάχιστον 11.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών / εκροών, με διαπίστωση τουλάχιστον 900 παραβάσεων και
 • τουλάχιστον 10.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε αλκοολούχα με διαπίστωση τουλάχιστον 700 παραβάσεων.

Δίνοντας έμφαση στον έλεγχο παραποιημένων προϊόντων, θα διενεργηθούν τουλάχιστον 3.500 έλεγχοι δίωξης από τα τελωνεία για την καταστολή του παρεμπορίου και τη διαφυγή δημοσίων εσόδων. Καταπολεμούμε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω της διεξαγωγής τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης ρευστών διαθεσίμων.

Επιπροσθέτως, κατά το έτος 2021 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 21.500 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στη κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, διακίνηση ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομίας, κ.λπ., διαπιστώνοντας τουλάχιστον 2.500 παραβάσεις. Στοχεύουμε επιπλέον στη διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιπλέον, το ελεγκτικό έργο της Τελωνειακής Υπηρεσίας ενισχύεται με νέα μέσα δίωξης, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 9.000 έλεγχοι με τη χρήση των συστημάτων ελέγχου X-rays.

Σε όλη την επικράτεια προγραμματίζονται συνολικά τουλάχιστον 12.400 έλεγχοι με διαπίστωση τουλάχιστον 2.370 παραβάσεων, σε όλο το εύρος των κατηγοριών ελέγχων, με έμφαση στον έλεγχο της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας, των φορολογικών αποθηκών, των απαλλαγών ΦΠΑ κ.α., οι οποίοι θα διεξαχθούν τόσο στις έδρες των επιχειρήσεων όσο και στις Τελωνειακές Υπηρεσίες.

Με τη διενέργεια του συνόλου των ανωτέρω τελωνειακών ελέγχων αποσκοπούμε σε:

 • κατασχέσεις τουλάχιστον:

– 60.000.000 τεμαχίων τσιγάρων,

– 60.000 λίτρων υγρών καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων,

– 800.000 τεμαχίων παραποιημένων προϊόντων.

 • δέσμευση ρευστών διαθεσίμων αξίας σε ευρώ τουλάχιστον 3.000.000 €,
 • έκδοση τουλάχιστον 3.500 καταλογιστικών πράξεων από λαθρεμπορικές παραβάσεις και τουλάχιστον 6.500 από λοιπές τελωνειακές παραβάσεις, με συνολικό καταλογισμό ποσών τουλάχιστον 200 εκατ. €,
 • εισπράξεις τουλάχιστον 10 εκατ. € έναντι των βεβαιωθέντων προστίμων, πολλαπλών τελών, δασμών και φόρων από απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο.

Διαβάστε επίσης

«Ντου» εφορίας και Οικονομικής Αστυνομίας για τα αδήλωτα Airbnb


ΣΧΟΛΙΑ