• Οικονομία

  Οι εταιρείες με τις μεγαλύτερες επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης

  Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης


  Ανανέωση στόλου οχημάτων ενοικίασης στην Ελλάδα, επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως και κατασκευές νέων πολυτελών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων περιλαμβάνει η λίστα με τις συνολικά 41 δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για επενδυτικά σχέδια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων αγγίζει τα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι τράπεζες συνεισφέρουν δάνεια 549,3 εκατ. ευρώ.

  Οι «πρωταθλήτριες» εταιρείες

  Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις: Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων μέσω της επωνυμίας AVIS συμμετέχει στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης με έργα συνολικού ύψους 400 εκατ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από δυο τράπεζες: την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank. Το ύψος της επένδυσης για το σκέλος της Πειραιώς ανέρχεται στα 260 εκατ. ευρώ. Η ίδια συμμετοχή αγγίζει τα 52 εκατ., το εμπορικό δάνειο τα 78 εκατ. ευρώ και το δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 130 εκατ. ευρώ. Από τη Eurobank το σύνολο της επένδυσης φτάνει τα 140 εκατ. ευρώ, η ίδια συμμετοχή τα 28 εκατ., το εμπορικό δάνειο τα 42 εκατ. και από το πρόγραμμα 70 εκατ. ευρώ. Και στις δυο περιπτώσεις, τα έργα αφορούν την προμήθεια στόλου ηλεκτροκίνητων και plug-in υβριδικών οχημάτων με σκοπό την απόκτηση τροχαίου υλικού καθαρών αστικών μεταφορών.

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Σύνολο επένδυσης 187,5 εκατ. ευρώ. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στα 37,5 εκατ. ευρώ, ενώ το δάνειο που προέρχεται από την EBRD αγγίζει τα 56,25 εκατ. Το δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης διαμορφώνεται στα 93,75 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο σύνδεσης με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (Fibre-to-the-Home) και έργα υποδομής ευρυζωνικού δικτύου σε περιοχές εκτός των Αθηνών και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT GROUP: Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας και ως πάροχος καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας έχει υπογράψει υπογραφεί κοινοπρακτικά δάνεια με την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, με το ύψος της επένδυσης να αγγίζει τα 175 εκατ. Τα 70 εκατ. αφορούν το έργο με την Eurobank, η ίδια συμμετοχή τα 14 εκατ., το εμπορικό δάνειο τα 21 εκατ. και το δάνειο από το «Ελλάδα 2.0» τα 35 εκατ. Από την Πειραιώς το έργο είναι συνολικού ύψους 105 εκατ., η ίδια συμμετοχή τα 21 εκατ., το εμπορικό δάνειο τα 31,5 εκατ. και από το πρόγραμμα 52,5 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά την επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας μέσω, μεταξύ άλλων, της κατασκευής νέων ενεργειακά αποδοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων και προσθήκης σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

  AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η επένδυση συνολικού ύψους 170,09 εκατ. ευρώ, γίνεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στα 34,019 εκατ. ευρώ, ενώ το εμπορικό δάνειο αγγίζει τα 51,029 εκατ. Το δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης διαμορφώνεται στα 85,048 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο προμήθειας στόλου ηλεκτροκίνητων και plug-in υβριδικών οχημάτων με σκοπό την απόκτηση τροχαίου υλικού καθαρών αστικών μεταφορών.

  DEMO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Φαρμάκων: Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις από την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 222,7 εκατ. ευρώ. Για το σκέλος της Εθνικής, η ίδια συμμετοχή αγγίζει τα 83,8 εκατ., το δάνειο από την τράπεζα τα 47,78 εκατ. και από το πρόγραμμα τα 27,6 εκατ. Πρόκειται για μια επένδυση που αφορά την κατασκευή Βιομηχανικού Συγκροτήματος Παραγωγής Φαρμάκων και Δραστικών υλών κατηγοριών Πενικιλλινούχων και Κυτταροστατικών καθώς και έργα έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για το σκέλος της Eurobank η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στα 26,139 εκατ., το δάνειο από τη Eurobank τα 19,04 εκατ. και το δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 18,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια επένδυση για την ανάπτυξη νέου Ερευνητικού Κέντρου Βιοτεχνολογίας (Ε&Α) στον Άγιο Στέφανο της Αττικής.

  ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.: Τρεις διαφορετικές συμβάσεις συνολικού ύψους 49,18 εκατ. ευρώ έχει υπογράψει η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της λιανικής, με τα My market και τα METRO Cash & Carry. Η μια σύμβαση είναι με την Εθνική Τράπεζα και οι δυο με την Alpha Bank.

  Η πρώτη χρηματοδότηση ανέρχεται στα 32,1 εκατ. από την Alpha με την ίδια συμμετοχή να αγγίζει τα 6,4 εκατ. ευρώ, το εμπορικό δάνειο τα 9,6 εκατ. και το δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 16,05 εκατ. ευρώ. Αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 20 καταστήματα, ψυκτικών εγκαταστάσεων σε 30 καταστήματα και αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού της εταιρίας σε εύρος καταστημάτων της.

  Η δεύτερη από την Alpha Bank ύψους 12,6 εκατ. Η ίδια συμμετοχή φτάνει τα 2,5 εκατ. και το δάνειο από την τράπεζα τα 3,78 εκατ. Το δάνειο από το πρόγραμμα αγγίζει τα 6,3 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα κεντρικά γραφεία, στα κέντρα αποθήκευσης & διανομής και σε καταστήματα του δικτύου της εταιρίας.

  Η τρίτη χρηματοδότηση για την εταιρεία ΜΕΤΡΟ αφορά επένδυση ύψους 4,48 εκατ. Η ίδια συμμετοχή της εταιρείας ανέρχεται στις 896.954 ευρώ, το δάνειο από τη Eurobank τα 1,34 εκατ. και το δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 2,24 εκατ. ευρώ. Αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα κεντρικά γραφεία, στα κέντρα αποθήκευσης & διανομής και σε καταστήματα του δικτύου της εταιρίας.

  Διαβάστε επίσης

  Αυτές είναι οι 41 εταιρείες που έχουν ζητήσει δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης – Ολόκληρη η λίστα

  Υπ. Ανάπτυξης: 401 αιτήσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

  ΑΑΔΕ: Δέσμευση 7.200 λίτρων αιθυλικής αλκοόλης  ΣΧΟΛΙΑ