Οικονομία

Ευνοϊκότερο καθεστώς για περισσότερους από 100.000 ασφαλισμένους σε καθεστώς διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης

Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Περισσότεροι από 100.000 ασφαλισμένοι σε καθεστώς διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης αναμένεται να ωφεληθούν από τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στο νέο ασφαλιστικό νόμο 4670/20.  Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση ξεμπλοκάρεται η διαδικασία συνταξιοδότησης για περίπου 10.000 διαδοχικά ασφαλισμένους τον χρόνο, οι οποίοι μπορούν με νόμο του 2014 να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα της εξόδου, ενίοτε κερδίζοντας μέχρι και 7 έτη ασφάλισης, και από το 2017 και μετά αναμένουν την σύνταξή τους.

Ταυτόχρονα, ξεμπλοκάρεται η διαδικασία συνταξιοδότησης περίπου 70.000- 80.000 ασφαλισμένων με καθεστώς παράλληλης ασφάλισης, οι οποίοι περιμένουν την σύνταξη τους από το 2016.

Τέλος στη γραφειοκρατία της διαδοχικής ασφάλισης- Ποιοι ευνοούνται

Με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού το σύστημα της διαδοχικής απλοποιείται, καθώς μειώνεται ο αριθμός των ενσήμων που απαιτούνται από το πρώτο κιόλας στάδιο της διαδικασίας, ώστε να κριθεί το δικαίωμα από τον τελευταίο φορέα ασφάλισης. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους άνω των 67 με αθροιστικά 15ετία να λάβουν σύνταξη ακόμη κι αν δεν πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις της διαδοχικής.

Μέχρι σήμερα ο ασφαλισμένος έπρεπε να συμπληρώνει συνολικά 1.500 ένσημα στον τελευταίο φορέα εκ των οποίων 500 την τελευταία 5ετία, ώστε το αίτημα να κριθεί από το τελευταίο Ταμείο. Διαφορετικά το αίτημά του μεταφέρονταν στο Ταμείο που είχε τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης και αν δεν θεμελίωνε ούτε εκεί, σε όλα τα υπόλοιπα Ταμεία με φθίνουσα σειρά. Αφού απορρίπτονταν σε όλα αυτά τα βήματα, μπορούσε να πάρει σύνταξη από το  τελευταίο Ταμείο εφόσον είχε 1.000 ένσημα (300 την τελευταία 5ετία). Με την νέα διάταξη, η ευνοϊκή μεταχείριση των μειωμένων προϋποθέσεων – 100 ένσημα συνολικά και 300 την τελευταία 5ετία – έρχεται από το πρώτο βήμα για όλους.

Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται για αιτήσεις από 13 Μαΐου 2016 και μετά, ακόμη και αν έχουν απορριφθεί, όπως επίσης και για όσες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο. Στις εκκρεμείς αιτήσεις τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης. Οι αιτήσεις που έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται «κατόπιν όχλησης του ασφαλισμένου» με έναρξη οικονομικών αποτελεσμάτων από την έναρξη ισχύος του νόμου (ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ).

Με το νέο καθεστώς ανοίγει, σύμφωνα με ειδικούς, ο δρόμος για «πρόωρη» συνταξιοδότηση με τις ευνοϊκές διατάξεις του ΙΚΑ πριν από τα 62 και τα 67 για ασφαλισμένους σε Ταμεία όπως ο πρώην ΟΑΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ (κυρίως για φαρμακοποιούς). Αυτό απαιτεί επανασύνδεση με το ΙΚΑ ώστε να συμπληρώνονται συνολικά 1.000 ένσημα εκ των οποίων 300 την τελευταία 5ετία.

Οι κατηγορίες που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα:

-Ασφαλισμένοι αρχικά ΙΚΑ και κατόπιν ΟΑΕΕ που μπορούν να συμπληρώσουν 35ετία έως 31/12/2012 και εφόσον είναι σήμερα 60 ετών, μπορούν να αξιοποιήσουν το δικαίωμα του ΙΚΑ για συνταξιοδότηση από τα 58.

-Ασφαλισμένες σε ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ με 5.500 ένσημα ΙΚΑ την στιγμή ενηλικίωσης του παιδιού. Το εν λόγω δικαίωμα αφορά τις παλιές ασφαλισμένες πριν από 31/12/1992. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι κατά την ημερομηνία ενηλικίωσης του παιδιού (που πρέπει να είναι έως 31/12/2012) να είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης (18,4 έτη). Με επικόλληση 300 ενσήμων κι εφόσον συμπληρώνουν συνολικά 1.000 ένσημα ΙΚΑ, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αρκετά έτη νωρίτερα.

– Ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ που θέλουν να φύγουν με μειωμένη στα 62. Το εν λόγω δικαίωμα αφορά παλιούς ασφαλισμένους (πριν 31/12/1992) που είναι κοντά στα 62 και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη. Πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ δεν δίνουν μειωμένη στα 62. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη νέα διάταξη και να συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ με επικόλληση 1.000 ενσήμων εκ των οποίων 300 την τελευταία 5ετία.

Σημαντικές αλλαγές σε παράλληλη ασφάλιση- Έως και 300.000 οι ωφελούμενοι τα επόμενα χρόνια 

Σε αναμονή βρίσκονται αυτή την στιγμή περίπου 80.000 εν δυνάμει συνταξιούχοι με καθεστώς παράλληλης ασφάλισης που δεν μπορούν να λάβουν ούτε προσωρινή σύνταξη, καθώς από το 2016 μετά την εφαρμογή του Ν. 4387 δεν υπάρχει το απαιτούμενο λογισμικό για τον υπολογισμό τους. Με τις αλλαγές στο νέο νόμο ξεμπλοκάρεται αυτή η διαδικασία, ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται ο αριθμός των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν με καθεστώς παράλληλης ασφάλισης να ξεπεράσει σταδιακά τις 300.000.

 Η μεγάλη αλλαγή στο νόμο αφορά όσους είναι ήδη μισθωτοί και έχουν εισόδημα κι από ελεύθερο επάγγελμα, καθώς απαλλάσσονται από την καταβολή 20,28% για το σύνολο του εισοδήματός τους από κάθε πηγή. Συγκεκριμένα όσοι έχουν μεικτό μισθό από 930 ευρώ και πάνω απαλλάσσονται πλήρως από τις διπλές εισφορές και μπορούν να διατηρούν και να «κόβουν» μπλοκάκι χωρίς καμία ασφαλιστική επιβάρυνση, πληρώνοντας μόνο το φόρο 20% και το τέλος χαρτοσήμου 3,6%.

Κομβικό ρόλο στο νέο καθεστώς παίζει η δεύτερη από τις νέες ασφαλιστικές κατηγορίες, δηλαδή αυτή των 252 ευρώ, καθώς όπως αναφέρεται στο νόμο, οι μισθωτοί που καλύπτουν πλήρως μέσω του μισθού τους το ποσό αυτής της κατηγορίας για εισφορές σύνταξης και υγείας δεν υποχρεώνονται σε εισφορές για το μπλοκάκι. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο εκάστοτε μηνιαίος μισθός και σε κάθε περίπτωση τα 12 μηνιάτικα χωρίς τα Δώρα. Ειδικά για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και για επικουρική – εφάπαξ, η πλήρης απαλλαγή έρχεται αν καλύπτονται και οι εισφορές της 1ης κατηγορίας για επικούριση και πρόνοια από το μισθό. Αυτό συμβαίνει με μισθό 930 ευρώ, οπότε και γι’ αυτές τις κατηγορίες παραμένει το ίδιο πλαφόν.

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τη 2ηκαι να καταβάλλει την διαφορά μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης. Σε περίπτωση που διακοπεί η μισθωτή απασχόληση, η εισφοροδότησή γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί και το σύνολο της εισφοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το 2020.

Παραδείγματα καταβολής επιπλέον εισφοράς ανάλογα με το ύψος του μισθού από μισθωτή απασχόληση:

Μισθωτός με μεικτό μηνιαίο μισθό 650 ευρώ

Για εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος με μπλοκάκι θα πληρώσει :

Για 150 ευρώ το μήνα: εισφορές 75,85ευρώ, φόρο 30 ευρώ- επιβάρυνση 105,85 ευρώ.

Για 200 ευρώ το μήνα: εισφορές 75,85 ευρώ, φόρο 40 ευρώ- επιβάρυνση 115,85 ευρώ.

Για 300 ευρώ το μήνα: εισφορές 75,85 ευρώ, φόρο 60 ευρώ- επιβάρυνση 135,85ευρώ.

Για 400 ευρώ το μήνα: εισφορές 75,85 ευρώ, φόρο 80 ευρώ- επιβάρυνση 211,7 ευρώ.

Για 500 ευρώ το μήνα: εισφορές 75,85 ευρώ, φόρο 100 ευρώ- επιβάρυνση 175,85ευρώ.

Μισθωτός με μεικτό μηνιαίο μισθό 700 ευρώ

Για εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος με μπλοκάκι θα πληρώσει :

Για 150 ευρώ το μήνα:  εισφορές 62,3 ευρώ, φόρο 30 ευρώ- επιβάρυνση 92,3 ευρώ.

Για 200 ευρώ το μήνα: εισφορές 62,3 ευρώ, φόρος 40 ευρώ- επιβάρυνση 102,3 ευρώ.

Για 300 ευρώ το μήνα: εισφορές 62,3 ευρώ, φόρος 60 ευρώ- επιβάρυνση 122,3 ευρώ.

Για 400 ευρώ το μήνα: εισφορές 62,3 ευρώ, φόρος 80 ευρώ- επιβάρυνση 142,3 ευρώ.

Για 500 ευρώ το μήνα: εισφορές 62,3 ευρώ, φόρος 100 ευρώ επιβάρυνση 162,3 ευρώ.

Μισθωτός με μεικτό μηνιαίο μισθό 800 ευρώ

Για εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος με μπλοκάκι θα πληρώσει :

Για 150 ευρώ το μήνα: εισφορές 35,2 ευρώ, φόρος 30 ευρώ- επιβάρυνση 65,2 ευρώ.

Για 200 ευρώ το μήνα: εισφορές 35,2 ευρώ, φόρος 40 ευρώ- επιβάρυνση 75,2ευρώ.

Για 300 ευρώ το μήνα: εισφορές 35,2 ευρώ, φόρος 60 ευρώ- επιβάρυνση 95,2ευρώ.

Για 400 ευρώ το μήνα: εισφορές 35,2 ευρώ, φόρος 80 ευρώ- επιβάρυνση 115,2 ευρώ.

Για 500 ευρώ το μήνα: εισφορές 35,2 ευρώ, φόρος 100 ευρώ- επιβάρυνση 135,2 ευρώ.

Μισθωτός με μεικτό μηνιαίο μισθό 850 ευρώ

Για εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος με μπλοκάκι θα πληρώσει :

Για 150 ευρώ το μήνα: εισφορές 21,65 ευρώ, φόρος 30 ευρώ -επιβάρυνση 51,65 ευρώ.

Για 200 ευρώ το μήνα: εισφορές 21,65 ευρώ, φόρος 40 ευρώ- επιβάρυνση 61,65 ευρώ.

Για 300 ευρώ το μήνα: εισφορές 21,65 ευρώ, φόρος 60 ευρώ- επιβάρυνση 81,65 ευρώ.

Για 400 ευρώ το μήνα: εισφορές 21,65 ευρώ, φόρος 80 ευρώ- επιβάρυνση 101,65 ευρώ.

Για 500 ευρώ το μήνα: εισφορές 21,65 ευρώ, φόρος 100 ευρώ- επιβάρυνση 121,65 ευρώ.

Μισθωτός με μεικτό μηνιαίο μισθό 930 ευρώ και πάνω

Για εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος με μπλοκάκι θα πληρώσει :

Για 150 ευρώ το μήνα: εισφορές 0 ευρώ, φόρος 30 ευρώ- επιβάρυνση 30 ευρώ.

Για 200 ευρώ το μήνα: εισφορές 0 ευρώ, φόρος 40 ευρώ- επιβάρυνση 40 ευρώ.

Για 300 ευρώ το μήνα: εισφορές 0 ευρώ, φόρος 60 ευρώ- επιβάρυνση 60 ευρώ.

Για 400 ευρώ το μήνα: εισφορές 0 ευρώ, φόρος 80 ευρώ- επιβάρυνση 80 ευρώ.

Για 500 ευρώ το μήνα: εισφορές 0 ευρώ, φόρος 100 ευρώ- επιβάρυνση 100 ευρώ.ΣΧΟΛΙΑ