Οικονομία

Εταιρείες ειδικού σκοπού θα διαχειρίζονται την… οικογενειακή περιουσία

  • Βασίλης Τσεκούρας
Χρήστος Σταικούρας. Υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταικούρας. Υπουργός Οικονομικών


Στη θέσπιση κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices) προχωρά η κυβέρνηση μέσω διατάξεων που κατατέθηκαν στη Βουλή.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή φορολογικών κινήτρων προσέλκυσης στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, «οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην προσέλκυση περισσότερων φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό και θα εφαρμόζονται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη, ή καθίστανται, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων ή των ειδικότερων προβλέψεων των προαναφερόμενων ήδη θεσπισμένων φορολογικών κινήτρων».

Τα κριτήρια

Στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας μπορούν να συμμετέχουν μέλη της οικογένειας, καθώς και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα και μέλη της οικογένειας αυτών.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού διαχείριση οικογενειακής περιουσίας θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόμων μέσα σε 12 μήνες από την ίδρυση της και

– Να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου € ετησίως.

Για την εφαρμογή του μέτρου, ως μέλη της οικογένειας νοούνται:

*ο έτερος των συζύγων/ μέρος συμφώνου συμβίωσης,

*και τα άγαμα τέκνα.

Κέρδος 7%

Σύμφωνα με την τροπολογία, «τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους, το σύνολο της πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος. Το ποσοστό κέρδους ορίζεται στο 7%.

Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνεται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία.

Στο φόρο υπόκειται:

α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό η αλλοδαπό η ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής

β. Κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιο μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται η μεταφέρεται προς άλλο κράτος μέλος.

γ. Κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου έξι, εφόσον με δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Δεν θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας είμαι οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

δ. Η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο οικόπεδο η αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις παραδόσεις και αυτό παραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους

Το πλαίσιο θα εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2021.

Το ιστορικό

Με διαδοχικά νομοθετήματα, από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα, παρέχονται σημαντικά φορολογικά κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα φυσικών προσώπων που επενδύουν στη χώρα, αλλοδαπών συνταξιούχων και εργαζόμενων.

Ειδικότερα:

Η αρχή έγινε με τον νόμο 4646/2019, που εισήγαγε στη χώρα μας τον θεσμό του «διαμένοντος μη κατοίκου» (Non-Dom), για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, οι οποίοι πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα επωφελούμενοι από εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματός τους.

Στη συνέχεια, ο νόμος 4714/2020 επέκτεινε την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος σε συνταξιούχους του εξωτερικού, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην πατρίδα μας.

Επιπλέον, με τον νόμο 4758/2020 θεσπίστηκαν φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ώστε να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

Αποκλειστικό: Επιστολή στοιχηματικών στο ΥΠΟΙΚ «Ανεφάρμοστος ο νέος φόρος παίκτη χωρίς διευκρινίσεις»

Aναδρομικά κληρονόμων – Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή στοιχείων για τις διαθήκες

Οικονομική πολιτική κόντρα στον χρηματοπιστωτικό κανιβαλισμό


ΣΧΟΛΙΑ