Οικονομία

Ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας με επιδότηση έως €36.000

Nέα πλατφόρμα για ραντεβού με τον ΟΑΕΔ - myoaedrendezvous.gov.gr

Σπύρος Πρωτοψάλτης


Από σήμερα θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ενισχυμένο πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» όσοι άνεργοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πριν το 2022 με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία.

Η επιδότηση για την επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας μπορεί να φτάσει τα 36.000 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 ευρώ (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 ευρώ (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 έως 36.000 ευρώ, κατόπιν αίτησης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει γίνει πιο ευέλικτο, στοχευμένο και ελκυστικό:

• Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες

• ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια

• Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια

• Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012 – 31/12/2021.

• Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας.

• Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2022 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

• Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 ευρώ για τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 48.000.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Δεκτή η πρωτοβουλία της Ελλάδας για την προστασία των παιδιών από την Ουκρανία

Τι προτείνουν οι επιστημονικοί φορείς για την αύξηση του κατώτατου μισθού – Αναλυτικά οι εκθέσεις στο mononews

Εφάπαξ: Πώς υπολογίζεται – Ποιοι θα λάβουν άτοκη επιστροφή εισφορώνΣΧΟΛΙΑ