Οικονομία

Αποζημίωση 800 € και για όσους εργάζονται παράλληλα σε περισσότερους του ενός εργοδότες

Yπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης


«Παράθυρο» για καταβολή της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ και σε εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση, που δεν έχουν τεθεί σε αναστολή από όλους τους εργοδότες τους ανοίγει η νέα ΚΥΑ με την οποία προστίθενται νέες κατηγορίες δικαιούχων στην αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών και τα αναφερόμενα στην επίμαχη ΚΥΑ, προϋπόθεση για να λάβει ένας μισθωτός με πολλαπλή απασχόληση την αποζημίωση ειδικού σκοπού κι εφόσον δεν έχει τεθεί σε αναστολή από όλους τους εργοδότες του είναι προφανώς να εργάστηκε κατά κύριο λόγο με μερική απασχόληση στον εργοδότη που συνεχίζει να τον απασχολεί και να τον διατηρεί εκτός αναστολής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ, στη διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προστίθενται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.

Ο πήχης δηλαδή για να καταστεί δικαιούχος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ο εν λόγω πολλαπλώς απασχολούμενος μισθωτός είναι να μην ξεπερνούν σε εβδομαδιαία βάση οι ώρες εργασίας του το 30% των συνολικών ωρών εργασίας του με βάση τις συμβάσεις του. Το ποσοστό αυτό ελέγχεται για την περίοδο 15/3 έως και 20/4. Περισσότερες διευκρινίσεις αναμένεται να δοθούν με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο.ΣΧΟΛΙΑ