Οικονομία

Ενοίκια: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις COVID Μαΐου

  • Βασίλης Τσεκούρας
Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις COVID Μαΐου

Χρήστος Σταϊκούρας


Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των “Δηλώσεων COVID”, από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια το μήνα Μάιο.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για τις δηλώσεις Μαΐου έχει οριστεί μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Για τα “κουρεμένα” ενοίκια Μαΐου τα ποσά της κρατικής αποζημίωσης προκαταβάλλονται από το κράτος και στη συνέχεια υποβάλλεται η δήλωση στην ΑΑΔΕ. Προϋπόθεση αποτελεί να είχε ακολουθεί η ίδια διαδικασία και για τα μειωμένα ενοίκια Απριλίου.

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια για τη λήψη της προκαταβολής είναι τα ακόλουθα:

α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορoνοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον μήνα Μάιο 2021:

  1. i) 80% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και
  2. ii) 60% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορoνοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος.

Προϋποθέσεις

Η προκαταβολή της αποζημίωσης δίνεται σε όσους είχαν υποβάλει δήλωση COVID και για το μήνα Απρίλιο, υπό τις εξής προϋποθέσεις :

προϋποθέσεις:

α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ,

β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ,

γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ,

δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021 βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της Α.1114/2021 (Β’ 2149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών,

ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Μάιο η σύμβαση εργασίας/ ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/ έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης,

στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Μάιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο εξαρ-τώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

Η  προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης και σε περίπτωση διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον μήνα Μάιο 2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.

Διαβάστε επίσης

Ενοίκια: Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων… πάνε ταμείο

Κομισιόν: Επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για επιστρεπτέες προκαταβολές

Συναγερμός στο οικονομικό επιτελείο για τις μεταλλάξεις – Τι λένε τα σενάρια του ΜεσοπρόθεσμουΣΧΟΛΙΑ