Οικονομία

Αλλάζουν ετήσιο εισόδημα και εισφορές για εργόσημο, τίτλους κτήσης


Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και στο ύψος εισφορών που θα καταβάλλουν όσοι απασχολούνται και αμείβονται με εργόσημο ή τίτλο κτήσης έρχονται με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή για το νέο ασφαλιστικό.

Ο υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότης Μηταράκης, προχώρησε στη σύσταση «Ομάδας Εργασίας Εργοσήμου και Τίτλου Κτήσης», η οποία συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες. Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να παραδώσει το πόρισμά της στο Γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews.gr, εξετάζεται ο δραστικός περιορισμός του ετήσιου εισοδήματος που μπορεί να εισπράξει ένας περιστασιακά εργαζόμενος. Σήμερα το ποσό αυτό ανέρχεται σε 10.000 ευρώ μεικτά, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται σενάριο περιορισμού του ποσού ακόμη και στα 3.000 ευρώ.  Μάλιστα, για το νέο ποσό δεν θα χρειάζεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Οι γνωστές από το παρελθόν αποδείξεις δαπάνης επανήλθαν στο προσκήνιο το 2017, όταν με το νόμο Κατρούγκαλου προβλέφθηκε η επιβολή εισφορών σε κάθε αμοιβή, είτε είναι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών είτε με Τίτλο Κτήσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούσαν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών να σπεύσουν να το κλείσουν, προκειμένου να μην υποχρεωθούν να καταβάλλουν την ελάχιστη εισφορά σε περίπτωση που δεν είχαν εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα. Όλοι στράφηκαν σταδιακά στη χρήση Τίτλων Κτήσεων, όπου η επιβολή εισφορών ξεκίνησε με περίπου ένα χρόνο καθυστέρηση τον Φεβρουάριο του 2019.

Από τις αρχές του 2019, προβλέφθηκε η καταβολή εισφορών για τα ποσά που αποπληρώνονται μέσω τίτλων κτήσεων, ύψους 20,28% (13,3% για σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη) επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 20% και του τέλους χαρτοσήμου 3,6%, ενώ ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Στόχος της εν λόγω ομάδας εργασίας είναι η επεξεργασία προτάσεων για την αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου του Εργoσήμου και του Τίτλου Κτήσης, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

 1. Τσαγκαρόπουλο Κωνσταντίνο, Υποδιοικητής Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως Πρόεδρο.
 2. Αγραπιδά Κωνσταντίνο, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 3. Τσάμη Παρασκευή, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 4. Σακελλαρίου Ευανθία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αναπληρωτή τον Βαβέτση Ηλία, Προϊστάμενο του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών Ιδιωτικού Τομέα του ιδίου Υπουργείου.
 5. Τσιώλη Βασιλική, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αναπληρώτρια την Μιχαηλίδου Δέσποινα, Προϊσταμένη του Τμήματος Ατομικής Σύμβασης Εργασίας του ιδίου Υπουργείου.
 6. Κουτσιμπού Ευαγγελία, Προϊσταμένη του Τμήματος Ασφάλισης μη-Μισθωτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 7. Ράπτη Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 8. Καραμπλιάνη Ανδριάνα, υπάλληλο του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 9. Τζίφα Παναγιώτα, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών με αναπληρωτή τον Λιάπη Δημήτρη, εκπρόσωπο του ίδιου Υπουργείου.
 10. Καραγιάννη Θεόδωρο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αναπληρώτρια την Πυργαντή Μαρία, εκπρόσωπο  του ιδίου Υπουργείου.
 11. Παπαχρήστου Δημήτριος, εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με αναπληρωτή τον Κατσιμπούρη Νικόλαο, εκπρόσωπο του ίδιου Φορέα.
 12. Παπαγιάννης Δημήτριος, εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αναπληρωτή τον Μπάρλα Ιωάννη, εκπρόσωπο της ίδια Αρχής.
 13. Μπρούμου Αλεξάνδρα, Ειδική Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με αναπληρωτή τον Θεοδωρά Ευάγγελο, Ειδικό Επιθεωρητή του ιδίου Σώματος.
 14. Λυμπεροπούλου Χρυσούλα, συνεργάτιδα της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αναπληρωτή τον Βρεττό Κωνσταντίνο, Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 15. Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με αναπληρωτή τον Παπαδημητρίου Γεώργιο, Λογιστή Φοροτέχνη.

Χρέη αναπληρωτή Προέδρου, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, εκτελεί ο κ. Αγραπιδάς Κωνσταντίνος.

Γραμματέας της ομάδας ορίζεται ο Παπαδόπουλος Ιωάννης υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αναπληρώτρια την Καραμπλιάνη Ανδριάνα, υπάλληλο του ιδίου Υπουργείου.

Έργο της συγκεκριμένης ομάδας είναι η αξιολόγηση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στο Εργόσημο και στον Τίτλο Κτήσης (απόδειξη δαπάνης), καθώς επίσης και η κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών. Η ομάδα, στο πλαίσιο των εργασιών της, θα εξετάσει επίσης και τις συνέπειες του υφιστάμενου πλαισίου, αλλά και του προτεινόμενου, στα θέματα απασχόλησης συνταξιούχων.


ΣΧΟΛΙΑ